Home / Publikasjoner

Pub­li­ka­sjo­ner

Få med deg meningsbærende kommentarer og juridisk innsikt fra våre eksperter i CMS. I våre Expert Guides, skrevet av CMS-advokater rundt om i verden, gir vi deg tilgang til juridisk forskning og innsikt. Du finner også Law-Now-artikler med juridiske analyser, kommentarer og innsikt som hjelper deg i møte med dagens og fremtidens utfordringer. Kompetanse
21/11/2023
Utvalgte en­tre­prise­retts­li­ge avgjørelser i september og oktober 2023
Det avsies jevnlig dommer i norske domstoler om en­tre­prise­retts­li­ge tvister. Enkelte saker er prinsipielle og får stor oppmerksomhet. Andre avgjør mer konkrete spørsmål, som likevel kan være av stor...
20/11/2023
Beskatningen av syntetiske aksjer i in­sen­tiv­sam­men­heng
Beskatningen av syntetiske aksjer i in­sen­tiv­sam­men­heng har lenge vært uavklart. Skatte­di­rek­to­ra­tet publiserte i forrige uke en bindende for­hånds­ut­ta­lel­se (BFU 13/2023) som gir viktige avklaringer knyttet...
13/11/2023
Fersk avgjørelse fra Høyesterett om hva som er arbeidstid
Høyesterett avsa 2. november en dom som avklarer viktige spørsmål om hva som er «arbeidstid» etter ar­beids­miljø­lo­ven. Dommen avklarer også spørsmål knyttet til bruken av såkalte «dis­po­ni­bel­pla­ner»...
06/11/2023
Statsstøttenytt – hva skjer på støtteområdet?
Det kommer jevnlig avgjørelser, dommer, lovgivning og annet nytt innen stats­støtte­ret­tens verden. Mye av dette påvirker Norge. Samtidig er kildene ofte internasjonale, og det kan være krevende å...
06/10/2023
Skattenyheter fra statsbudsjettet 2024
Regjeringens forslag til skatteendringer fremstår samlet nokså nøytrale og moderate. Men det justerte forslaget om grunn­rente­be­skat­ning av vindkraft vil utvilsomt fortsette å skape debatt, ikke minst...
29/09/2023
Mo­der­ni­se­rings­di­rek­ti­vet trer i kraft 1. oktober
Den 1. oktober 2023 trer mo­der­ni­se­rings­di­rek­ti­vet i kraft i Norge.  Direktivet er ment å styrke forbrukervernet i EU, og innebærer en rekke endringer i norske lover og forskrifter. Endringene har et...
13/09/2023
Fersk avgjørelse fra Høyesterett om foreldelse av pensjonskrav
7. september 2023 avsa Høyesterett dom i en sak som gjaldt et krav fra arbeidstaker om etterinnmelding i arbeidsgivers ytel­ses­pen­sjons­ord­ning. Høyesterett fastslo at kravet var foreldet. Det har lenge...
04/09/2023
Statsstøttenytt – hva skjer på støtteområdet?
Det kommer jevnlig avgjørelser, dommer, lovgivning og annet nytt innen stats­støtte­ret­tens verden. Mye av dette påvirker Norge. Samtidig er kildene ofte internasjonale, og det kan være krevende å...
23/08/2023
Utvalgte en­tre­prise­retts­li­ge avgjørelser i juni og juli 2023
Det avsies jevnlig dommer i norske domstoler om en­tre­prise­retts­li­ge tvister. Enkelte saker er prinsipielle og får stor oppmerksomhet. Andre avgjør mer konkrete spørsmål, som likevel kan være av stor...
15/08/2023
Norges første støtteordning for kommersiell utbygging av havvind godkjent...
EU-Kommisjonen vedtok 9. mars 2023 det såkalte Temporary Crisis and Transition Framework (TCTF) som på mange måter er EUs svar på USAs Inflation Reduction Act (IRA). I dag godkjente ESA Norges første...
30/06/2023
Statsstøttenytt – hva skjer på støtteområdet?
Det kommer jevnlig avgjørelser, dommer, lovgivning og annet nytt innen stats­støtte­ret­tens verden. Mye av dette påvirker Norge. Samtidig er kildene ofte internasjonale, og det kan være krevende å...
30/06/2023
Utvalgte en­tre­prise­retts­li­ge avgjørelser i mai 2023
Det avsies jevnlig dommer i norske domstoler om en­tre­prise­retts­li­ge tvister. Enkelte saker er prinsipielle og får stor oppmerksomhet. Andre avgjør mer konkrete spørsmål, som likevel kan være av stor...