Hem / Europa / Sweden / Bank & Finans

Bank & Finans

Din juridiska navigatör i finansvärlden

CMS Wistrands bank- och finansjurister har nationell och internationell expertis inom hela spektrumet av bank- och finansfrågor och kan ge dig råd inom:

 • Förvärvsfinansiering
 • Fastighetsfinansiering
 • Annan lånefinansiering
 • Värdepapperiseringar, säkerställda obligationer och andra typer av obligationer och skuldebrev
 • Derivat
 • Ränte- och valutaswappar
 • Exportfinansiering
 • Projektfinansiering
 • Leasing, fartygsfinansiering och annan tillgångsfinansiering
 • Pantsättningar och andra säkerheter
 • Refinansiering, omstruktureringar, work-outs och rekonstruktion vid obestånd
 • Tillstånd och andra regulatoriska frågor

Bank och finansjurister på global nivå

Med stark lokal och internationell expertis erbjuder vi dig konsekvent service av högsta kvalitet. Våra jurister runt om i världen arbetar tillsammans i särskilt utvalda team för att fokusera på dina specifika behov.