Hem / Europa / Sweden / Bolagsrätt & Företagsöverlåtelser (M&A) / Aktie- & kapitalmarknadsrätt

Aktie- & ka­pi­tal­mark­nads­rätt

CMS Wistrand guidar dig genom aktiemarknadens komplexitet

Tillbaka till Bolagsrätt & Företagsöverlåtelser (M&A)

Att navigera i ett offentligt aktieerbjudande, en börsintroduktion eller en nyemission innebär att förstå tillämpliga regler. Överväger ni att emittera värdepapper på aktiemarknaden? Hur ska börskraven uppfyllas, särskilt när det gäller bolagsstyrning, insiderfrågor och uppköp?

Få guidning genom aktiemarknadens komplexitet

CMS Wistrand ger tydlig och precis vägledning i dessa frågor. Vår expertis omfattar rådgivning till svenska och internationella företag, affärsbanker, investmentbanker, försäkringsbolag och internationella organisationer inom ett brett spektrum av aktie- och kapitalmarknadsfrågor, inklusive aktiemarknadsrelaterade frågor. Våra omfattande tjänster omfattar due diligence, upprättande av prospekt för börsintroduktioner och företrädesemissioner, ESG-relaterade frågor samt hantering av bolagsstyrningsfrågor.

Vår kommunikation speglar säkerhet och understryker vårt åtagande att tillhandahålla skräddarsydda lösningar inom det komplexa och dynamiska aktiemarknadsområdet. Oavsett om det handlar om att förstå reglerna för ett offentligt aktieerbjudande, överväga en nyemission eller navigera bland börskraven är CMS Wistrand din pålitliga partner i det föränderliga landskapet på aktie- och kapitalmarknaderna.

Vi ger råd inom områden som t.ex:

 • Offentliga erbjudanden
 • Nyemissioner av värdepapper, kapitalanskaffning och rekapitalisering
 • Börsintroduktioner och listbyten
 • Offentliga uppköpserbjudanden
 • Bolagsrätt
 • Incitamentsprogram
 • Bolagsstyrning
 • Regelefterlevnad
 • Tillstånd och andra regulatoriska frågor
 • Insiderfrågor
 • ESG-relaterade frågor