Hem / Europa / Sweden / Energi & Miljö

Energi & Miljö

Kraftfull och hållbar expertis inom energi – och miljörätt

I en värld där energisektorn ständigt utvecklas och miljöfrågor blivit centrala, står vi redo att hjälpa dig och din verksamhet att navigera rätt inom miljö- och energifrågor. Med förståelse för global geopolitik, ekonomi och regulatoriska krav, erbjuder vi en bred expertis inom energi- och miljörätt.

Juridiska lösningar för en hållbar framtid

CMS Wistrands engagemang inom miljö och energi sträcker sig tillbaka till 1990-talet. Oavsett om du investerar i vindkraft eller annan hållbar energi- och värmeproduktion, hjälper vi dig att navigera genom de komplexa lagkraven. Vi är experter på att bedöma miljörisker, inklusive utvärderingar av förorenad mark i samband med företagsöverlåtelser och fastighetstransaktioner.

Vi ger råd inom områden som t.ex:

 • Förorenad mark
 • Licens- och anmälningsfrågor, domstolsavgöranden om vattenrättigheter, dispensrar
 • Avfall och biprodukter
 • Hantering av bulkmaterial
 • Kemikalierelaterade frågor
 • Stenbrytning och gruvdrift
 • Energiskatt och andra ekonomiska styrmedel
 • Nätverks- och andra distributionsfrågor
 • Markanvändnings- och exploateringsfrågor - inklusive prövningar enligt plan- och bygglagen, fastighetslagen och expropriationslagen
 • Avtalsfrågor i samband med förvärv, överlåtelser och nyetableringar
 • Lösning av tvister
 • Tillsynsfrågor och frågor om administrativa böter och sanktionsavgifter
 • Hållbarhet och efterlevnadsrelaterade frågor

A senior team with vast experience in negotiations and business agreements.

Client Feedback - Legal 500

A very experienced and dedicated team with broad competence in the environmental field.

Client Feedback - Legal 500
01/09/2022
ESG Hub
ESG factors have moved from being a niche concern to a strategic board level priority across all sectors and jurisdictions. Whether a business is a financial institution, an energy company, or a tech start-up – all companies with a future must now focus on ESG as a business imperative. 

Nyhetsflöde

18/04/2024
Renewable energy in Sweden
1. Brief overview of the renewables sector  Renewable energy sources such as hydropower, wind, solar and biomass are those that are used the most in Sweden. The energy policy in Sweden is to a great...