Hem / Europa / Sweden / Försäkring

Försäkring

Trygghet genom expertis – din rådgivare i för­säk­rings­rät­tens värld

CMS Wistrand ligger i framkant och företräder olika aktörer på försäkringsmarknaden genom utmärkt rådgivning och tvistlösning. Vi har bred expertis inom de komplexa delarna av försäkringsrätten och för att hantera de svåra frågor som uppstår rörande dessa delar. 

Som en ledande advokatbyrå med specialistkompetens inom försäkringsrätt har CMS Wistrand ett utmärkt rykte som en pålitlig rådgivare och anlitas regelbundet som ombud i försäkringstvister. Våra klienter omfattar nationella och internationella företag verksamma inom försäkringssektorn, däribland liv- och sakförsäkringsbolag, skadereglerare, återförsäkrare, försäkrings- och återförsäkringsmäklare, agenter och andra aktörer på försäkringsmarknaden.

Få vägledning inom försäkringsrätt

Vår rådgivning täcker ett brett spektrum av försäkringsuppdrag och vi tillhandahåller vägledning rörande många olika försäkringsprodukter såsom sakförsäkring, ansvarsförsäkring för produkter och tjänster, miljö-, entreprenad, styrelse- eller yrkesansvar samt sjö- och transportförsäkring. På CMS Wistrand erbjuder vi kompetens inom komplexa försäkringstvister. 

Vi erbjuder er rådgivning inom: 

  • Tvistlösning
  • Frågor om regelefterlevnad (compliance)
  • Tillstånd och andra tillsynsfrågor
  • M&A-transaktioner/W&I
  • Utarbetande och tolkning av försäkringsvillkor
  • Frågor som rör koassurans och återförsäkring
  • Skadehantering
  • Riskhantering
  • Kontakter med tillsynsmyndigheter och andra myndigheter

Samarbeta med CMS Wistrand för en heltäckande strategi rörande försäkringsrätt, där våra erfarna experter erbjuder anpassade lösningar för att möta utmaningarna inom försäkringsbranschen.