Hem / Europa / Sweden / Offentlig upphandling

Offentlig upphandling

Säkrar framgång i upphandling – din expertguide i varje steg av processen

Ska du påbörja en upphandlingsprocess och behöver hjälp med att granska upphandlingsdokumenten? Undrar du vad du kan göra som skadelidande part i offentlig upphandling som inte gått rätt till? Har du drabbats av en tvist i samband med offentlig upphandling? 

Din guide vid upphandlingar

CMS Wistrand erbjuder tydlig och precis vägledning i dessa frågor. Vi biträder såväl svenska som utländska klienter, så väl upphandlande myndigheter och enheter som leverantörer, i alla skeden av upphandlingsprocessen - från inledande strategiska överväganden till överprövningsförfaranden och tvistelösning inom offentlig upphandling.

Våra rådgivningstjänster täcker huvudsakligen följande områden:

  • Strukturering av upphandlingsförfarandet
  • Bistå vid upprättande eller granskning av upphandlingsdokument och säkerställa att de är förenliga med upphandlingsregelverket
  •  Upprättande och granskning av anbud samt säkerställande av att de är affärsmässiga och uppfyller alla krav i upphandlingen
  • Utvärdering av inlämnade anbud och säkerställande av att anbuden uppfyller alla krav i upphandlingen
  • Bedömning av om en offentlig upphandling utförts i enlighet med upphandlingsregelverket
  • Hantering av överprövningsprocesser i förvaltningsdomstolarna
  • Hantering av krav på ersättning, sanktionsavgifter och tvistlösning
  • Hantering av frågor som rör sekretess
  • Löpande rådgivning i andra strategiska och legala frågor som uppkommer inom offentlig upphandling.

Vår kommunikation präglas av noggrannhet och betonas av vårt engagemang för att tillhandahålla skräddarsydda lösningar inom det ständigt aktuella och komplicerade rättsområdet offentlig upphandling. Oavsett om det handlar om att strukturera upphandlingsförfaranden, utvärdera anbud eller hantera tvister är CMS Wistrand din trygga partner genom hela upphandlingsprocessen.

Författare

Porträtt avJOHAN_LINDER_SÄVERMAN_600.jpg
Johan Linder Säverman
Counsel
Stockholm
Porträtt avHANNA_TRYGG_600.jpg
Hanna Trygg
Associate Partner
Göteborg