Hem / Europa / Sweden / Rekonstruktion & Obestånd

Rekonstruktion & Obestånd

Ex­per­tråd­giv­ning i in­sol­ven­sä­ren­den

CMS Wistrand har en lång tradition av att hantera de komplexa frågeställningar som kan uppstå i insolvensärenden med erfarenhet från några av Sveriges största och mest uppmärksammade konkurser. Vi erbjuder expertrådgivning inom traditionellt insolvensarbete – såsom företagsrekonstruktioner och konkurser – och representerar också bolag och banker i samband med komplexa finansiella omstruktureringar.

Insolvensexpertis – inom alla branscher

CMS Wistrand rankas internationellt som en av Sveriges främsta advokatbyråer inom insolvensrätt och har erfarenhet av att hantera rekonstruktioner och obeståndsrättsliga frågor inom samtliga branscher. Våra engagerade advokater och jurister åtar sig löpande uppdrag inom finansiella omstruktureringar, företagsrekonstruktioner, konkurser, likvidationer samt underhandsuppgörelser och ackord med borgenärer.

Vi lämnar även löpande rådgivning till borgenärer som vill skydda sina intressen gentemot företag med ekonomiska problem och vi företräder borgenärer i formella insolvensförfaranden och i obeståndsrelaterade tvister. Vi tillhandahåller även rådgivning avseende ansvarsfrågor för företagsledning och ägare.

Vi erbjuder rådgivning inom bland annat:

 • Förebyggande analyser och åtgärder
 • Finansiella omstruktureringar
 • Kapitaltillskott och refinansieringar
 • Finansiering, förvärv och försäljningar vid ekonomisk kris
 • Ansökningar om konkurs eller företagsrekonstruktion
 • Uppdrag som konkursförvaltare och rekonstruktörer
 • Likvidation av solventa  bolag
 • Förmånsrätt och säkerheter
 • Borgenärers och ägares rättigheter i formella insolvensförfaranden
 • Personligt ansvar för aktieägare och styrelseledamöter
 •  Tvister och processrättsliga frågor, såsom exempelvis återvinning

CMS Wistrand erbjuder strategisk juridisk rådgivning i samband med insolvenssituationer, med skräddarsydda lösningar för att tillgodose dina specifika behov och skydda dina intressen.

CMS Wistrand's insolvency team is efficient and effective.

Client Feedback - Legal 500

The team fully grasps the commercial aspects of restructuring cases and quickly identifies the legal implications.

Client Feedback - Chambers