IT & Telekom

Din betrodda juridiska rådgivare inom IT-, telekom- och teknikvärlden

Tillbaka till TMC - Teknologi, Media & Kommunikation

I det ständigt föränderliga landskapet av IT, telekom och teknik är CMS Wistrand en betrodd juridisk rådgivare som ger omfattande rådgivning inom de otaliga juridiska aspekter som är förknippade med IT- och teknikrelaterade frågor. Oavsett om ni överväger att anlita en tredje part för att utveckla er e-handelsplattform eller navigera i komplexiteten kring applösningar, molntjänster, AR, VR, IoT, AI, 5G, digitalisering, automatisering, robotisering och dataanalys eller andra teknikrelaterade frågor så sträcker sig vår expertis över hela spektrumet av IT- och telekomsektorn.

Din expert i IT- och telekomvärlden

I dagens kunskapssamhälle är det av största vikt att ha en tydlig strategi för att skydda investeringar i teknik och kunskapsrelaterade tillgångar. CMS Wistrand förstår vikten av att skydda modern teknik och media från obehörig användning och vi tillhandahåller strategisk rådgivning för att säkerställa skyddet av immateriella rättigheter.

Våra klienter utgör allt från svenska och internationella koncerner till startup-företag och vår rådgivning omfattar en mångfald av områden inom IT- och telekomsektorn, såsom:

 • Outsourcing/managed services och andra ASP-lösningar
 • Digitaliseringsprojekt
 • Avtal om licensiering, överlåtelse och förvärv av teknik
 • Utvecklingsavtal
 • Tjänsteleveranser (as-a-service-avtal)
 • Konsultavtal
 • Distributions- och samarbetsavtal
 • Transaktioner
 • Upphandling av system (hårdvara och mjukvara)
 • E-handelslösningar, inklusive villkor för elektronisk handel, webbplatsanvändning och cookies
 • Digitala medier
 • Internet och e-handelsfrågor
 • Statliga licenser och licenser inom radio/television- och telekomsektorerna
 • Dataskyddsförordningen (GDPR) och andra frågor som rör dataskydd och integritet
 • Licensiering av programvara och andra immateriella rättigheter
 • Transaktionsrådgivning
 • Mediaavtal
 • Andra regulatoriska frågor
 • Tvistlösning

Samarbeta med CMS Wistrand för strategisk juridisk rådgivning inom den dynamiska och mångfacetterade IT- och telekomsektorn där vårt erfarna team tillhandahåller skräddarsydda lösningar för att möta dina specifika behov och utmaningar.