Hem / Nyheter / Casetävling HT2021

Casetävling HT2021

09/11/2021

Ta tag i din skarpaste studiekamrat, vässa pennorna och anmäl dig NU!


Wistrand arrangerar i samband med GAIUS 2021 en casetävling för dig som studerar vid juristlinjen på Göteborgs universitet. Tävlingen innebär att du som juriststudent tillsammans med en av dina studiekamrater får möjligheten att visa dina juridiska och retoriska färdigheter inför en av Sveriges ledande affärsjuridiska advokatbyråer.Tävlingsregler
Den 24 november presenteras caset hos Wistrand på Lilla Bommen 1. Lagen har till den 29 november på sig att lämna in sitt tävlingsbidrag. Tävlingsbidraget består av en inledande skriftlig uppgift som närmare kommer att anges vid presentation av caset.De lag som uppvisar bästa förmåga avseende juridisk och språklig skicklighet går sedan vidare till en finalomgång. I denna final ska lagen muntligen resonera kring caset och argumentera för sin sak. Juryn som består av jurister från Wistrand kommer utifrån en bedömning av såväl skriftlig som muntlig förmåga att utse ett vinnande lag som presenteras på GAIUS-banketten den 9 december. Wistrand bjuder samtliga finalister att medverka på banketten. Juryns bedömning är slutgiltig och kan inte överklagas.1:a pris:
Presentkort på NK till ett värde av 6 000 kr*/person.Sista anmälningsdag för tävlingen:
Den 23 november 2021. Anmälan sker till nina.puskar@wistrand.se.Antal deltagare per lag:
Två aktiva juriststudenter vid Göteborgs universitet.Tävlingsstart, presentation av fallet:
Den 24 november 2021. Presentation sker på Wistrands kontor, Lilla Bommen 1. Caset kommer att presenteras muntligen och viss skriftlig information kommer att lämnas ut. För deltagande krävs att minst en i laget är representerad vid genomgången.Sista inlämningsdag av tävlingsbidrag:
Den 29 november 2021. Bidragen skickas till nina.puskar@wistrand.se.Muntlig presentation av de lag som gått till final:
Den 6 december 2021.Presentation av vinnare:
Den 9 december 2021 på banketten som avslutar GAIUS.
För frågor kring tävlingen, kontaktanina.puskar@wistrand.se.Ett stort lycka till!Personuppgifter
Wistrand kommer att behandla de uppgifter som lämnas av lagen för att administrera tävlingen och presentera vinnarna.
*Vinnaren står för eventuella skatter och avgifter

Relaterade personer

Porträtt avNINA_PUSKAR_600.jpg
Nina Puskar