Hem / Nyheter / Deklarationsdags - detta ska du tänka på

Deklarationsdags - detta ska du tänka på

23/02/2023

Den 2 maj är sista datum för privatpersoner att lämna in sin inkomstdeklaration. I det följande redogör vi för vad du särskilt bör tänka på innan du godkänner din deklaration.

Fördela ränteutgifter

Om du är gemensamt betalningsansvarig för lån på en bostad kan du fördela ränteutgifterna mellan dig och övriga låntagare. Genom att fördela ränteutgifterna kan ni maximera era möjligheter att erhålla skattereduktion. Skattereduktionen innebär att du får göra avdrag med 30 % av räntekostnaderna upp till 100000 kronor på den totala skatten. Har du haft högre räntekostnader än 100000 kronor under året får du däremot bara skattereduktion med 21 % av det överskjutande beloppet. Med hänsyn till årets räntehöjningar kan det således vara angeläget att se över möjligheten att fördela ränteutgifterna.

Uthyrning av privatbostad

När du hyr ut ditt småhus, din ägarlägenhet, din bostadsrätt eller din hyresrätt ska du redovisa överskottet som inkomst av kapital. Skatten på överskottet är 30 procent.

Du som hyr ut en privatbostad får göra schablonavdrag med 40000 kronor per bostad och år från hyresintäkten. Detta innebär att du som utgångspunkt endast betalar skatt på inkomster som överstiger 40000 kronor. Du som hyr ut en fastighet, exempelvis småhus eller ägarlägenhet, får dessutom göra ett avdrag motsvarande 20 procent av hyresintäkten.

Har du sålt en bostad med vinst eller förlust?

Skatten på vinsten vid försäljning av bostad är 30 procent. Däremot ska endast 22/30 av vinsten beskattas innebärande att den effektiva skattesatsen på kapitalvinsten är 22 procent.

Om du har sålt en bostad med vinst under 2022 kan du välja mellan att skatta av vinsten direkt eller att begära uppskov med beskattningen (under förutsättning att du uppfyller villkoren för uppskov). Du har även möjlighet att ansöka om bostadsuppskov i efterhand genom att begära omprövning av dina äldre deklarationer. Om du har sålt en bostad under åren 2017-2021 och inte har begärt uppskov med vinsten eller frivilligt återfört ett uppskov kan du begära omprövning. Eftersom du från och med deklarationen 2022 inte längre betalar någon ränta på uppskovsbeloppet kan det vara en god idé att se över möjligheten till omprövning.

Om du har sålt din privatbostad med förlust får du endast dra av 50 procent av förlusten. På underskottet har du däremot rätt till skattereduktion.

Har du sålt värdepapper?

Vinster och förluster av marknadsnoterade värdepapper (såsom aktier och fondandelar) kan kvittas fullt ut mot varandra.

Notera att om du har köpt eller sålt värdepapper i utlandet framgår detta sällan av de förtryckta uppgifterna i din inkomstdeklaration. Om en försäljning i utlandet saknas i din förtryckta inkomstdeklaration är du skyldig att komplettera deklarationen med denna information.

Har du sålt kryptovaluta?

Har du sålt kryptovaluta, exempelvis Bitcoin, Litecoin eller Ethereum, ska du redovisa dina försäljningar i din deklaration. Notera härvid att med skattepliktig försäljning avses till exempel att du:

Utgångspunkten är att ditt köp och försäljning av kryptovalutor ska redovisas på blankett K4 under avsnitt D, som du lämnar in tillsammans med din inkomstdeklaration. Eventuell vinst beskattas i inkomstslaget kapital med 30 procent. Har du gjort en förlust är denna avdragsgill med till 70 procent. Notera att även s.k. staking och airdrops kan vara skattepliktigt.

Vi har dock erfarenhet av att Skatteverket i vissa fall är av uppfattningen att privatpersoners köp och försäljning av kryptovalutor ska beskattas i inkomstslaget näringsverksamhet och inte i inkomstslaget kapital. Skälet till detta är att Skatteverket ansett att personerna i fråga bedrivit en utåtriktad växlingsverksamhet som, enligt Skatteverket, uppfyller kraven på näringsverksamhet. Överskottet har i dessa fall beskattats med uppemot 70 procent.

Om du har sålt kryptovaluta under 2022 och är osäker på hur den beskattas kan det därför finnas anledning att se över din transaktionshistorik.

Skattereduktion för grön teknik

Om du har installerat grön teknik i form av solceller, lagring av egenproducerad elenergi eller laddningspunkter till elfordon kan du få skattereduktion med högst 50000 kronor. Om du kan ta del av avdraget eller inte beror på hur mycket skatt du har betalat in under året och vilka andra avdrag du har gjort.

Den skattereduktionen som du har fått godkänd under året ska finnas förtryckt i din deklaration. Det är först när du godkänner din deklaration som du begär din slutliga skattereduktion. Det är därför viktigt att du är uppmärksam och kontrollerar att avdraget stämmer.

Undvik kostnadsränta på kvarskatt

Om du räknar med att betala en kvarskatt på mer än 30000 kronor bör du redan ha gjort en extra skatteinbetalning till ditt skattekonto. Räntan på belopp över 30000 kronor beräknas från och med den 14 februari. Om du däremot har kvarskatt understigande 30000 kronor är sista betalningsdag för att slippa kostnadsränta den 3 maj. Du kan när som helst göra en överföring till ditt skattekonto. Kostnadsräntan, som inte är avdragsgill, har under 2023 höjts till 3,75 procent. Motsatsvis erhåller du numera en skattefri intäktsränta när det finns ett överskott på ditt skattekonto. Intäktsräntan uppgår till ca 1,68 procent från och med den 1 februari.

  • sålt kryptovaluta
  • bytt en kryptovaluta mot en eller flera andra typer av kryptovalutor
  • bytt/sålt en kryptovaluta mot annan FIAT-valuta än SEK, exempelvis USD eller EUR
  • betalat med kryptovaluta vid köp av en vara (till exempel ett par skor) eller en tjänst (till exempel en taxiresa)
  • lånat ut kryptovaluta (på vissa villkor)
  • använt kryptovaluta som spelinsats vid till exempel poker

Relaterade personer

Porträtt avLEILA_MEHMEDOVIC_600.jpg
Leila Mehmedovic