Hem / Nyheter / HFD fastställer förhandsbesked om avräkning av...

HFD fastställer förhandsbesked om avräkning av utländsk skatt på tjäns­te­pen­sions­för­säk­ring

18/09/2023

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) fastställde den 28 augusti 2023 Skatterättsnämndens förhandsbesked gällande avräkning för erlagd italiensk skatt enligt skatteavtalet mellan Sverige och Italien. Domen slår fast att en person får avräkna italiensk skatt som betalats på avsättningar till en tjänstepensionsförsäkring från den svenska skatten som erlagts på utbetalningar från försäkringen.

Sökanden i målet är bosatt och har skatterättslig hemvist i Italien. Mannens arbetsgivare har erbjudit honom en premiebestämd tjänstepensionsförsäkring som arbetsgivaren månatligen ska avsätta pengar till. Vid tidpunkten för utbetalningen av pensionen kommer mannen vara bosatt och skatterättsligt hemmahörande i Sverige.

Avsättningar som en arbetsgivare gör till en tjänstepensionsförsäkring är normalt inte skattepliktiga i Sverige för arbetstagaren. I stället beskattas arbetstagaren när pensionen betalas ut. I Italien erlägger däremot arbetstagaren skatt på arbetsgivarens avsättning till en tjänstepensionsförsäkring.

Den huvudsakliga frågan i målet var om den italienska skatten, som betalats vid tidpunkten för avsättning, kan avräknas från den svenska skatten som beskattas först vid utbetalningen av pensionen ett senare beskattningsår.

En grundläggande förutsättning för avräkning enligt skatteavtalet är att samma inkomst har beskattats både i Sverige och Italien. I det aktuella fallet förutsätter det att avsättningarna till försäkringen och utbetalningarna kan räknas som samma inkomst. HFD konstaterar att det finns en tydlig koppling mellan de medel som förs över till försäkringen och utbetalningarna från försäkringen då de båda har sin grund i det arbete som arbetstagaren utfört. Avsättningarna och utbetalningarna ska därför ses som samma inkomst.

En ytterligare förutsättning för att avräkning ska medges är att inkomsten får beskattas i Italien enligt skatteavtalet. Eftersom avsättningarna sker när mannen har skatterättslig hemvist i Italien och fortfarande har en pågående anställning, beskattas dessa i Italien enligt artikel 15 i skatteavtalet, som tillämpas på löner och liknande ersättning. Utbetalningarna från försäkringen omfattas däremot av artikel 18 om pensioner. HFD konstaterar att det inte finns ett krav i skatteavtalet på att inkomsten måste beskattas enligt samma artikel för att avräkning ska bli aktuellt.

Med hänsyn till att avsättningarna och utbetalningarna utgör samma inkomst och Italien har rätt att beskatta avsättningarna enligt skatteavtalet, så föreligger rätt att avräkna belopp motsvarande den italienska skatten från den svenska skatten som erläggs när pensionen utbetalas.

Genom domen har HFD alltså klarlagt att belopp motsvarande den utländska skatt som betalats vid tidpunkten för avsättning till tjänstepensionsförsäkringen, kan avräknas från den svenska skatten som erläggs när pensionen utbetalats. Detta trots att utbetalningen sker ett senare beskattningsår.

För mer information eller andra frågor får du gärna kontakta oss på Wistrand Advokatbyrå.

Relaterade personer

Porträtt avJONATHAN_JOHANSSON_600.jpg
Jonathan Johansson
Advokat
Stockholm
Porträtt avNOREA_ÖSTLUND_600.jpg
Norea Östlund