Hem / Nyheter / Kan Skatteverket upptäcka kryptotransaktioner

Kan Skatteverket upptäcka kryptotransaktioner?

23/11/2023

I diskussionerna kring beskattning av vinster på kryptovalutor på internet kan man ofta se en övertro på hur pass anonyma transaktionerna egentligen är. I flera tidigare artiklar har vi belyst hur vinster på handel och byten med kryptovalutor ska tas upp i deklarationen, men även hur man ska agera om man missat att deklarera vinster.

Den som inte deklarerat vinster rätt riskerar att bli föremål för efterbeskattning hos Skatteverket, då i kombination med skattetillägg - en form av straffbeskattning som motsvarar 40 % av den skatt som rätteligen skulle betalas. Eftersom reglerna kring beskattning av kryptovalutor inte är helt okomplicerade är det många som haft behov av att göra frivilla rättelser, d.v.s. deklarera vinster i efterhand.

Medans flera personer på senare år fått frågor från Skatteverket om kryptotransaktioner verkar det samtidigt, åtminstone om man ser till foruminlägg på olika diskussionsplattformar, finnas en övertro på graden av anonymitet. Många användare verkar tro att transaktionerna sker helt anonymt och inte kan upptäckas.

Flera av de som uttrycker denna övertro verkar se kryptotransaktioner som ett slutet system. Förvisso kan det vara svårt att upptäcka transaktioner mellan en wallet till en annan, men så snart vinstmedlen från transaktionerna kommer in i det finansiella systemet - exempelvis via överföring till ett bankkonto - kan Skatteverket upptäcka överföringen, och följaktligen ställa frågor till mottagaren om medlens ursprung.

En annan möjlighet som Skatteverket kan nyttja sig av är Rådets direktiv 2011/16/EU om administrativt samarbete i fråga om beskattning som nyligen uppdaterades för att även särskilt omfatta kryptotransaktioner, även kallad ”DAC 8” i dess uppdaterade form. Genom direktivet samarbetar skattemyndigheterna i olika länder; Skatteverket kan därmed med lätthet kontakta sina utländska motsvarigheter för att utbyta upplysningar och uppgifter, exempelvis begära in information om användare hos olika kryptobörser etablerade i de olika länderna vilket även Skatteverket nu har börjat göra.

Samtidigt ska det beaktas att möjligheten att rätta deklarationen i efterhand, något förenklat, kräver att rättelsen sker frivilligt. Det är således inte möjligt att rätta en tidigare inlämnad deklaration när Skatteverket börjat ställa frågor eller genomför en generell kontrollaktion. I sistnämnda fallet måste en självrättelse kommit in till Skatteverket inom två månader efter utgången av den månad då Skatteverket informerat om den generella kontrollen.

Om du har frågor om självrättelse av din deklaration, tveka inte att kontakta advokaterna Lars Törner Larsson och Hugo Stålbröst på Wistrand Advokatbyrå.