Hem / Nyheter / Konferensresa ansågs skattepliktig

Konferensresa ansågs skattepliktig

02/05/2023

Kammarrätten i Sundsvall har i flera avgöranden den 17 mars 2023 fastslagit Skatteverkets ursprungliga beslut avseende förmånsbeskattning och skattetillägg kopplat till deltagande i en konferensresa. De anställda som deltagit i konferensresan har beskattats för värdet på resan och arbetsgivaren har påförts sociala avgifter på samma värde.

Utgångspunkten är att anställda som i tjänsten åker på en studieresa eller deltar i en konferensresa inom eller utom landet inte ska beskattas för värdet av en sådan resa. Detta gäller dock så länge det är fråga om en renodlad studie- respektive konferensresa eller resa där det visserligen finns inslag av nöje och rekreation men där detta är försumbart. Om inslaget av nöje och rekreation får en mer framträdande roll under resan kan förmånsbeskattning ske. Enligt praxis ska flera olika faktorer beaktas vid bedömningen, bl.a. syftet med resan, vilken nytta resan kan få för arbetsgivarens verksamhet, val av resmål och konferensaktiviteternas upplägg.

I de aktuella avgörandena från Kammarrätten i Sundsvall hade ett bolag i byggbranschen under 2017 anordnat en konferensresa till New York för sina anställda över en långhelg. Resan hade schemalagda konferensaktiviteter såsom konferenspass, gruppövningar som utfördes under flygresan och guidade turer med studiebesök och arbetsplatsbesök.

Kammarrätten framhöll att det framstod som osannolikt att något egentligt konferensarbete hade utförts på flygplatsen eller flygresan, medan de övriga schemalagda aktiviteterna godkändes. De inplanerade inslagen av rekreation, bland annat en hockeymatch och helikopterfärd, ansågs dock klart överstiga konferensaktiviteterna. Detta i kombination med att den aktuella resan hade skett under en helg till ett populärt turistmål på en avlägsen plats, samt att de anställda hade tagit semester de vardagar som resan varade, ansågs innebära att resan utgjorde en förmån för de anställda. Förmånen skulle därmed beskattas i sin helhet. Eftersom de anställda inte hade tagit upp förmånen i sina deklarationer påfördes dessa även skattetillägg. Arbetsgivaren påfördes även sociala avgifter på förmånsbeloppen.

Kammarrättens avgöranden förtydligar vikten av att en konferensresa som bekostas och anordnas av arbetsgivaren måste ha en tydlig karaktär av arbetsresa för att denna ska vara skattefri för de anställda och därmed inte heller medföra sociala avgifter för arbetsgivaren. Vidare bekräftar kammarrätten att valet av resmål har betydelse för bedömningen.

Härvid ska framhållas att Skatteverket sedan tidigare är tydligt med att en konferensresa, för att vara skattefri, måste innehålla en inte oväsentlig del effektivt arbete. Som en tumregel gäller att studierna eller konferenstiden bör uppgå till minst sex timmar per dag. Under en vecka bör den effektiva studie- eller konferenstiden omfatta minst 30 timmar jämnt fördelade under veckan.

Om ni har några frågor med anledning av kammarrättens avgöranden eller liknande frågeställningar är ni välkomna att höra av er till oss på Wistrand Advokatbyrå.

Relaterade personer

Porträtt avJustus Pettersson
Justus Pettersson
Counsel
Göteborg
Porträtt avANGELICA_STÅHLBRÖST_600.jpg
Angelica Ståhlbröst
Biträdande Jurist
Göteborg