Hem / Nyheter / Marek Keller tilldelas stipendium av Stiftelsen Insolvensrättsligt...

Marek Keller tilldelas stipendium av Stiftelsen In­sol­vens­rätts­ligt Forum

09/05/2022

I samband med att Insolvensrättsligt forum 2022 hölls tilldelades Marek Keller stipendium för sin doktorsavhandling "Konkurs och process" av Stiftelsen Insolvensrättsligt Forum.

Insolvensrättsligt forum anordnas vartannat år av Stiftelsen Insolvensrättsligt Forum och är det störta forumet som behandlar insolvensrättsliga frågeställningar. Under Insolvensrättsligt forum 2022 deltog Niklas Alvestrand Körling i expertpanel gällande det nya lagförslaget till lag om företagsrekonstruktion och Marek Keller höll föreläsning och deltog i debatt gällande sak- och insolvensrättslig praxis.

I samband med forumet delar stiftelsen ut pris för avhandlingar och andra böcker gällande insolvensrätt, vilka bidragit utvecklingen av ämnet och Marek tilldelades ett stipendium för sin avhandling Konkurs och process.

Stiftelsen Insolvensrättsligt forum har att främja insolvensrättslig debatt och forskning, och är kopplad till Uppsala universitet.Juryns motivering: Ämnet för Kellers avhandling som ligger i gränslandet mellan den materiella konkursrätten och den allmänna civilrättsprocessrätten, hör till de teoretiskt mest komplicerade och praktiskt svårbemästrade delarna av insolvensrätten. Det hindrar honom inte från att med obruten säker hand och osviklig systematisk skärpa lotsa läsaren förbi so gott som alla potentiella blindskär och åstadkomma ett verk som måste betraktas som det utan jämförelse mest framstående på sitt område.

Relaterade personer

Kristina Lystad