Hem / Nyheter / Minskad andel överprövningar av offentliga upph...

Minskad andel överprövningar av offentliga upphandlingar

14/02/2023

Enligt ny statistik minskar andelen överprövningar av offentliga upphandlingar. Av drygt 18 000 annonserade upphandlingar under 2021 överprövades 6,1 procent, vilket är en minskning, jämfört med 7,6 procent året före.

Regionernas upphandlingar överprövas i högre utsträckning jämfört med kommunerna och staten. Av de 18 421 annonserade upphandlingarna överprövades 1 121, motsvarande 6,1 procent. En upphandling registreras som överprövad om en dom eller ett beslut har meddelats i första instans.

Sett till antal är det kommunerna och kommunalt ägda organisationer som får flest upphandlingar överprövade. Men sett till andel är det regionernas upphandlingar som oftast överprövas. Av regionernas annonserade upphandlingar under 2021 överprövades 9,3 procent, jämfört med 6,1 procent för kommuner och 4,9 procent för statliga myndigheter.

Upphandlingar som annonseras i EU:s gemensamma annonsdatabas TED, och som överstiger ett visst tröskelvärde, överprövas oftare än upphandlingar som inte är direktivstyrda. Andelen överprövningar bland direktivstyrda upphandlingar är 7,8 procent, jämfört med 4 procent för de icke-direktivstyrda upphandlingarna.

Wistrand kommentar:

Den procentuella andelen av offentliga upphandlingar som har varit föremål för överprövning har minskat stadigt sedan 2016. Den kontinuerliga minskningen av andelen överprövningar kan tyda på att det skett en kvalitetshöjning av genomförandet av offentliga upphandlingar vilket givetvis är mycket positivt. Likväl kan noteras att det ändå är ett betydande antal offentliga upphandlingar som blir föremål för överprövning; även om 6,1 % förefaller vara få motsvarar det 1124 upphandlingar, eller strax över tre per dag.

Relaterade personer

Porträtt avBirgitta Holmin
Birgitta Holmin