Hem / Nyheter / Nytt kriterium för könsdiskriminerande reklam

Nytt kriterium för könsdiskriminerande reklam

15/11/2023

Ett av tre kriterier för könsdiskriminerande reklam har ändrats i ny praxis från Reklamombudsmannens opinionsnämnd (''RON''). Kriteriet som berörde vad som tidigare kallades förobjektifierande reklam har ändrats och avser nu istället vad som benämnssexualiserande reklam.

Det äldre kriteriet löd;

Objektifierande reklam är könsdiskriminerande om reklamen framställer personer som sexobjekt, exempelvis genom klädsel, pose och miljö, på ett sätt som kan anses nedvärderande, är objektifierande och anses könsdiskriminerande. Vad som är nedvärderande påverkas bland annat av om framställningen av personen har en koppling till produkten samt hur och var reklamen har exponerats.

Det nya kriteriet lyder;

Sexualiserande reklam är könsdiskriminerande om reklamen framställer personer på ett sexualiserat sätt, exempelvis genom klädsel, pose och miljö, på ett sätt som kan anses nedvärderande. Vad som är nedvärderande påverkas bland annat av om framställningen av personen är objektifierande, har en koppling till produkten samt hur och var reklamen har exponerats.

Ändringen innebär att förekomsten av objektifierande element kopplas till frågan om framställningen kan anses nedvärderande, istället för att som tidigare utgöra det grundläggande kriteriet. I praktiken kan ändringen tänkas betyda att reklam nu kan anses vara könsdiskriminerande utan att nödvändigtvis också vara objektifierande. Det ställs med andra ord inte längre lika höga krav på att personen som figurerar i reklamen framställs som ett sexobjekt. Istället är det tillräckligt att personen framställs på ett sexualiserat sätt och att denna framställning kan anses vara nedvärderande, bland annat genom objektifiering.

Wistrand Advokatbyrå följer utvecklingen. Om du har frågor om det nya kriteriet eller marknadsföring i övrigt är du välkommen att kontakta oss.

Relaterade personer

Porträtt avERIK_ULLBERG_600.jpg
Erik Ullberg
Managing Partner
Göteborg
Porträtt avMICHAELA_ÖRTBERG_600.jpg
Michaela Örtberg
Biträdande Jurist
Göteborg