Hem / Nyheter / Portugal upphör som skatteparadis för pensionärer

Portugal upphör som skatteparadis för pensionärer

16/10/2023

Portugals regering har offentliggjort att den avser att avskaffa den så kallade ”NHR-regimen”. Denna åtgärd kommer att få betydande skattemässiga konsekvenser bland annat för pensionärer som överväger Portugal som sitt framtida hemland.

Tidigare har NHR-regimen möjliggjort en förmånlig beskattning av utbetalningar från utländska tjänstepensioner till pensionärer som valt att bosätta sig i Portugal. Initialt innebar NHR-regimen att utländska tjänstepensioner inte beskattades alls i Portugal, men reglerna ändrades för ett par år sedan till att Portugal endast beskattat sådana inkomster med 10 %. Skattelättnaden har gällt under en period om tio år från inflyttningen.

Sedan dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och Portugal sades upp under 2021 har skattelättnaden i praktiken inneburit att svensk pension enbart beskattats i Sverige med en skattesats om 25 %. Detta skattelättnadssystem kommer nu att genomgå en förändring.

NHR-regimens avskaffande

Enligt förslaget kommer avskaffandet av NHR-systemet att gälla för individer som registrerar sig som skattemässigt bosatta i Portugal från och med den 1 januari 2024. Dessa kommer nu istället att beskattas enligt de vanliga, progressiva skattesatserna. Portugal kommer sannolikt fortfarande att tillåta avräkning av den svenska SINK-skatten om 25 %, men alltså ta ut ytterligare skatt enligt den progressiva skattesatsen.

Skydd för befintliga NHR

De som redan har beviljats NHR-status fram till och med den 31 december 2023 kommer dock att kunna dra nytta av systemet under hela tioårsperioden. Detta innebär att de som har registrerat sig som bosatta i Portugal innan slutet av 2023 kommer att kunna fortsätta att använda NHR-systemet enligt de tidigare gällande villkoren.

Nästa steg

Förslaget till statsbudget för 2024 kommer att behandlas av parlamentet i flera steg, men de nya reglerna förväntas träda ikraft med denna utformning den 1 januari 2024.

För de som överväger att flytta till Portugal finns alltså fortfarande en möjlighet att dra nytta av det nuvarande NHR-systemet under förutsättning att de slutför sin flytt före slutet av 2023. Det är viktigt att notera att åtgärder som kan påverka bedömningen av ens skatterättsliga hemvist bör vidtas innan dess.

Vi kommer att fortsätta bevaka detta ämne och hålla er uppdaterade med eventuella nyheter och förändringar kring förslaget.

Om ni har några frågor med anledning av det nya förslaget eller liknande frågeställningar är ni välkomna att kontakta Rickard Jonason och Angelica Ståhlbröst på Wistrand Advokatbyrå.

Relaterade personer

Porträtt avRICKARD_JONASON_600.jpg
Rickard Jonason
Partner
Göteborg
Porträtt avANGELICA_STÅHLBRÖST_600.jpg
Angelica Ståhlbröst
Biträdande Jurist
Göteborg