Hem / Nyheter / Regeringen föreslår utökade möjligheter för företag...

Regeringen föreslår utökade möjligheter för företag att få skatteanstånd

07/02/2023

Regeringen har föreslagit att förlänga och utöka möjligheten för företagare att få tillfälliga skatteanstånd. Förslaget, som förväntas träda i kraft den 13 februari 2023, innebär att företagares möjlighet att få skatteanstånd förlängs till den 12 september 2023.

Företag som drabbats av ekonomiska problem på grund av följderna av coronapandemin har haft möjlighet att skjuta upp sina skatteinbetalningar och istället betala dem senare. Skatteanstånden har inneburit att företagare kunnat skjuta upp betalningar av arbetsgivaravgifter och avdragen skatt i ett år från beslutsdatumet. Avseende redovisning av moms har anstånd kunnat medges för nio perioder för månadsredovisning, tre för de som redovisar moms per kvartal och två perioder för de som redovisar moms på årsbasis.

På grund av det rådande världsläget med allt högre produktionskostnader för svenska företag föreslår regeringen nu utöka möjligheten för företag att få tillfälliga anstånd med betalning av skatt. Förslaget innebär att företagares möjlighet att få tillfälliga skatteanstånd förlängs till den 12 september 2023.

Förslaget innebär vidare att företagares anstånd med betalning av avdragen skatt och arbetsgivaravgifter fortsättningsvis kan beviljas för högst tolv månader. Detsamma föreslås även gälla för moms som redovisas månads- och kvartalsvis. Företag som redovisar moms årsvis får även i fortsättningen skjuta upp två års moms. Förslaget innebär att företag som redan har beviljats anstånd med inbetalning av vissa perioder således kan beviljas anstånd för ytterligare perioder.

Regeringen föreslår vidare att anstånd för nu nämnda skatter och avgifter får beviljas även för redovisningsperioder som infaller under april - juni 2022. Enligt nuvarande lagbestämmelser kan företagare endast söka anstånd för redovisningsperioder som infaller under januari 2020 - januari 2021 och oktober – december 2021.

Företagare som beviljats anstånd kommer fortsättningsvis att betala kostnadsränta och en anståndsavgift på anståndsbeloppet.

Skatteanstånden har kommit att nyttjas av svenska företagare i hög utsträckning och mycket talar för att denna trend kommer att fortsätta under 2023. Har du frågor om förslaget eller om ditt företags möjligheter att söka skatteanstånd är du välkommen att kontakta oss på Wistrand Advokatbyrå.

Relaterade personer

Porträtt avLEILA_MEHMEDOVIC_600.jpg
Leila Mehmedovic