Hem / Nyheter / Wistrand biträder när SBB säljer fastigheter för...

Wistrand biträder när SBB säljer fastigheter för 2,7 mdkr till Svenska Myndighetsbyggnader AB

01/02/2022

Wistrand Advokatbyrå har biträtt Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) i försäljningen av tre fastigheter till Svenska Myndighetsbyggnader AB baserat på ett värde vid färdigställande om 2,7 mdkr.

Svenska Myndighetsbyggnader AB är ett JV ägt 50/50 mellan SBB och Kåpan Pensioner.

Fastigheterna som avyttras har Polismyndigheten och Domstolsverket som hyresgäster. I affären ingår bl.a. två nya polishus som ska byggas med Polismyndigheten som hyresgäst på 15-åriga hyresavtal.

Signering och frånträde skedde 31 januari 2022.

Relaterade personer

Kristina Lystad