Hem / Nyheter / Wistrand biträder SBB vid förvärv av 70 procent...

Wistrand biträder SBB vid förvärv av 70 procent av Unobo

30/06/2021

Wistrand har biträtt Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) när bolaget förvärvar 70 procent av aktierna i hyresrättsbolaget Unobo från Riksbyggen.

Utöver SBB kommer bolaget till 30 procent att ägas av säljaren Riksbyggen.

Unobo äger idag 5368 lägenheter i storstadsregioner och/eller universitetsorter med en total uthyrbar area om 372 000 kvm och en årlig hyresintäkt om 432 mkr.

Utöver de 5368 lägenheterna som redan idag ägs av Unobo har bolaget tecknat avtal med Riksbyggen om förvärv av ytterligare 628 nyproducerade hyresrätter i Västerås, Jönköping, Linköping och Nyköping. Till detta har Unobo även tecknat avsiktsförklaringar avseende förvärv av ytterligare cirka 500 nyproducerade hyresrätter från Riksbyggen i Storstockholm, Göteborg och i Helsingborg.

All nyproduktion ska miljöcertifieras och energiförbrukningen ska uppnå Miljöbyggnad Silver. Dessutom skall byggnaderna uppföras med hållbara byggnadsmaterial.

Det överenskomna aktiepriset är 2 064 miljoner kronor. Tillträdet är villkorat av Konkurrensverkets godkännande och är planerat till tredje kvartalet 2021.