Hem / Nyheter / Wistrand biträder SBB vid förvärv av fastigheter...

Wistrand biträder SBB vid förvärv av fastigheter för 1,25 mdkr

06/07/2021

Wistrand har biträtt Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) i samband med att bolaget har förvärvat samhällsfastigheter och bostäder i Stockholm, Västerås och Helsingborg.

Förvärvet sker genom tre separata affärer och omfattar 27 fastigheter med en total uthyrningsbar yta om 40 600 kvm. Den totala hyresintäkten uppgår till 76 mkr med ett driftnetto 58 mkr, 85 procent av intäktsmassan genereras från samhällsfastigheter och 15 procent från bostäder. Samhällsfastigheterna används i huvudsak för äldreboende, LSS-boenden, skola och polisstation och förhyrs till samhällsbärande hyresgäster där 60 procent av hyresintäkterna genereras från kommunala hyresavtal.