Hem / Nyheter / Wistrand hanterar konkurs i modulhustillverkaren...

Wistrand hanterar konkurs i modulhustillverkaren SpaceM2

22/02/2023

SpaceM2 For Smart Living AB försattes i konkurs den 4 januari 2023. Bolagets verksamhet har utgjorts av utveckling, produktion och försäljning av monteringsfärdiga flerbostadshus i trä.

Anbud begärs nu på konkursbolagets återköpsrätt avseende byggnad för bostadsändamål i sex plan (''Byggnaden'') som för beställares räkning har uppförts av konkursbolaget på del av fastigheten Göteborg Johanneberg 31:9 som beställaren arrenderar. Bygglovet för Byggnaden är tidsbegränsat. Genom avtal med beställaren har konkursbolaget återköpsrätt avseende Byggnaden för en köpeskilling om 15 000 000 kronor förutsatt att Byggnaden nedmonteras och bortforslas och att det aktuella markområdet återställs innan det tidsbegränsade bygglovet upphör.

Kontakta biträdande jurist Alexandra Svensson alternativt konkursförvaltare Jörgen Wistrand för ytterligare information och anbudsunderlag. Fri prövningsrätt förbehålls liksom rätten att sälja tillgången under pågående anbudsförfarande.

Relaterade personer

Porträtt avLEILA_MEHMEDOVIC_600.jpg
Leila Mehmedovic