Hem / Nyheter / Wistrand har biträtt grundarna i samband med Nordic...

Wistrand har biträtt grundarna i samband med Nordic Capitals förvärv av en majoritetspost i Sesol AB

13/12/2023

Nuvarande ägare i Sesol AB har ingått avtal med Nordic Capital om överlåtelse av en majoritetspost i Sesol AB och bolagets grundare och ledning har ingått partnerskap med Nordic Capital. Wistrand har biträtt grundarna i samband härmed. Transaktionen är villkorad av sedvanliga tillträdesvillkor, inklusive godkännande från Konkurrensverket, och beräknas genomföras under första kvartalet 2024.

Sesol är ett av Sveriges snabbast växande solcellsföretag och är en helhetsleverantör av solcellsanläggningar. Sesol bildades 2019 och har idag över 1 000 anställda på 14 orter i Sverige. Sesols omsättning beräknas uppgå till närmare 3 miljarder kronor under 2023.

Nordic Capital är en ledande sektors-specialiserad private equity-investerare med över 30 års erfarenhet av att investera i innovativa företag inom framför allt hälso- och sjukvård, finansiella tjänster, teknologi- och betalnings-lösningar samt industri och företagstjänster.

Wistrands team har huvudsakligen bestått av ansvarig partner Johannes Wårdman, biträdande jurist Simon Thungren (M&A), biträdande jurist Anton Bengtsson (M&A) och advokat Justus Pettersson (skatt).

Säljarna har även biträtts av Setterwalls Advokatbyrå och Deutsche Bank har varit finansiell rådgivare till säljarna.

Relaterade personer

Porträtt avJOHANNES_WÅRDMAN_600.jpg
Johannes Wårdman
Partner
Göteborg