Hem / Nyheter / Ytterligare utvidgning av den s.k. 3:12-utredning...

Ytterligare utvidgning av den s.k. 3:12-utredningen

25/09/2023

Regeringen beslutade år 2022 om en större översyn av beskattningsreglerna för delägare i fåmansföretag, de s.k. 3:12-reglerna. Den pågående utredningen får nu ytterligare tilläggsdirektiv för att göra de särskilda bestämmelserna om kvalificerade personaloptioner mer effektiva. Även tiden för slutredovisning flyttas fram.

Den 25 maj 2022 beslutade regeringen att se över de särskilda reglerna för utdelning och kapitalvinst på andelar i fåmansföretag — de s.k. 3:12-reglerna — för att främja incitamentet för entreprenörer att starta och driva företag. Sedan dess har uppdraget utvidgats och ändrats (läs mer om uppdraget här). Den 7 september 2023 beslutade regeringen om ett ytterligare tilläggsdirektiv. I och med det nya tilläggsdirektivet utvidgas uppdraget till att även omfatta att analysera på vilket sätt 3:12-reglerna kan ändras för att göra de särskilda reglerna för s.k. kvalificerade personaloptioner mer effektiva.

Reglerna om kvalificerade personaloptioner infördes den 1 januari 2018 och innebär lättnader i beskattningen av personaloptioner i vissa fall. Under utredningen av reglerna föreslogs att 3:12-reglerna skulle ändras för att skattelättnaden skulle bestå även efter personaloptionerna utnyttjats till att förvärva aktier i 3:12-bolag. Någon sådan ändring genomfördes dock varken vid införandet av reglerna 2018 eller vid den efterkommande utvidgningen 2022.

Den bristande harmoniseringen mellan 3:12-reglerna och reglerna om kvalificerade personaloptioner har dock fortsatt kritiserats, vilket nu resulterat i regeringens beslut att se över 3:12-reglerna för att effektivisera skattelättnader för personaloptioner. Syftet är att stärka möjligheterna för företag att attrahera och behålla nyckelkompetens och därigenom främja tillväxt.

Det nya tilläggsdirektivet innebär också att tiden för slutredovisningen flyttas fram från den 29 mars 2024 till 31 maj 2024.

Wistrands kommentar

Wistrand ser positivt på att utredningen utvidgas till att även omfatta att analysera samspelet mellan 3:12-reglerna och reglerna om kvalificerade personaloptioner. De särskilda skattelättnaderna för kvalificerade personaloptioner syftar till att hjälpa nystartade bolag att behålla arbetskraft och kompetens. Beskattningen sker i stället först vid avyttringen av den underliggande tillgången (dvs. aktien) i inkomstslaget kapital.

Majoriteten av de bolag som kan tillämpa reglerna om kvalificerade personaloptioner är dock fåmansföretag. För den som är verksam i betydande omfattning i ett sådant företag kan beskattningen av kapitalvinster/utdelningar från de aktier som förvärvats genom personaloptionen innebära en beskattning i tjänst med en skattesats uppemot 55 %. För att reglerna om kvalificerade personaloptioner ska få avsedd effekt är det således värdefullt att regelverket ses över.

Kontakta Wistrand Advokatbyrå vid frågor eller för mer information.

Relaterade personer

Porträtt avJONATHAN_JOHANSSON_600.jpg
Jonathan Johansson
Advokat
Stockholm
Porträtt avNOREA_ÖSTLUND_600.jpg
Norea Östlund