Hem / CMS Wistrand Advokater / Erik Dreijer
Porträtt avERIK_DREIJER_600.jpg

Erik Dreijer

Partner
Advokat

Göteborg
CMS Wistrand
Mårten Krakowgatan 2
411 04 Göteborg
Sweden

Postadress

Box 11920
SE - 404 39 Göteborg
Sweden
Språk Engelska, Svenska

Erik Dreijer är partner på CMS Wistrand och ger rådgivning inom nationell och internationell skatterätt. Han specialiserar sig inom skattefrågor kopplade till företagsetableringar i Sverige, fasta driftställen, kryptovaluta samt energiskatt. Han är också specialiserad på att biträda klienter i förhållande till Skatteverket, såsom i skatterevisioner, och i skatteprocesser i svensk domstol. Erik Dreijer representerar en varierad klientel, inklusive bolag verksamma inom återvinnings- och energibranschen.

Erik Dreijer anslöt sig till CMS Wistrand år 2011 och blev partner år 2020 på CMS Wistrand.

Professional experience 

 • Partner, CMS Wistrand, 2020-
 • Advokat, Wistrand Advokatbyrå, 2014-2019
 • Biträdande jurist, Wistrand Advokatbyrå, 2011-2014
 • Skatterådgivare, Haglund & Partners, 2003-2011
 • Praktik, Loyens & Loeff, Rotterdam och Bryssel, 2002
Mer information mindre

Relevant erfarenhet

 • Biträtt en av de branschledande företagen inom svensk återvinningsindustri vid skatterevision rörande bolagsskatt i allmänhet och punktskatter på bränsle i synnerhet.
 • Biträder löpande svenska klienter i frågor kopplade till punktskatter på bränsle och elektricitet. 
 • Biträtt flertalet internationella klienter i skattefrågor kopplade till företagsetablering i och personallokalisering till Sverige.
  Biträtt klienter i skatterevisioner och skatteprocesser rörande beskattning av kryptovaluta.
Mer information mindre

Medlemskap och roller

 • Sveriges advokatsamfund, 2014
Mer information mindre

Utmärkelser och rankningar

 • PUBLIKATIONER: Förmånsbeskattning - faktiskt nyttjande eller dispositionsrätt, Skattenytt 2008 s. 758.
 • Expertbeskattning - en liberalare syn på expertbegreppet, Skattenytt 2009 s. 734.
 • Begreppet ”tillverkningsprocess” inom energiskatteområdet - ny snävare tolkning av Skatteverket?, Skattenytt 2014 s. 627.
   
Mer information mindre

Utbildning

 • Jur. kand., Lunds universitet, 2002
Mer information mindre

Expertis