Hem / CMS Wistrand Advokater / Monica Petersson

Monica Petersson

Partner
Advokat

Stockholm
CMS Wistrand
Regeringsgatan 65
111 56 Stockholm
Sweden

Postadress

Box 7543
SE - 103 93 Stockholm
Sweden
Språk Svenska, Engelska

Monica Petersson är partner i CMS Wistrands Bank- & Finansgrupp och arbetar med alla typer av lånefinansiering, med särskilt fokus på kapitalmarknadsrätt. Med över 30 års erfarenhet har hon omfattande expertis av att ge råd till ledande banker och företag angående lånefinansiering samt angränsande områden.

Monica Petersson har lett den svenska juridiska delen av projekt som involverar kapitalmarknadsrätt och representerar såväl emissionsinstitut som emittenter. Hon blir regelbundet anlitad att hantera ärenden inom kapitalmarknadsrätt och åtnjuter ett högt förtroende inom detta område.

Monica Petersson har omfattande erfarenhet. Hon antogs till ”the New York Bar” 1990; blev ledamot av Advokatsamfundet 1994 och var delägare i en annan ledande svensk advokatbyrå (Advokatfirman Vinge) innan hon valde Wistrand.

Positiv feedback från klienter framhäver Monica Peterssons fokus på resultat samtidigt som hon fäster noggrann vikt vid detaljer och utför “top-notch work in a quick, friendly and professional way”.

Monica Petersson har uppmärksammats i bl.a. Chambers Europe, Chambers Global och Legal 500 i många år.  

Monica Petersson kom till Wistrand Advokatbyrå, senare CMS Wistrand, år 2000.

Erfarenhet

 • Partner, CMS Wistrand, 2000-
 • Biträdande jurist och sedermera Partner, Advokatfirman Vinge, 1990-2000
 • Tingsnotarie, Halmstads tingsrätt, 1989-1990
 • Legal Intern, Winthrop, Stimson, Putnam & Roberts, Washington D.C., USA, 1988-1989
Mer information mindre

Relevant erfarenhet

 • Akademiska Hus AB – svenskt juridiskt ombud i alla finansieringsfrågor (kapitalmarknad, låneavtal, derivat osv.) sedan 1996.
 • Aktiebolaget Svensk Exportkredit – svenskt juridiskt ombud för upplåning på de internationella kapitalmarknaderna sedan 2017.
 • Ledande internationella banker – svenskt juridiskt ombud i ett antal lånefinansieringsprogram och emissioner med svenska emittenter. 
 • Ledande internationella banker - svenskt juridiskt ombud i exportfinansieringar; innefattande bl.a. att tillse att lånedokumentationen harmonierar med villkoren för garanti utställd av Exportkreditnämnden.
Mer information mindre

Medlemskap och roller

 • Sveriges advokatsamfund, 1994
 • New York Bar Association, 1990
Mer information mindre

Utmärkelser och rankningar

 • Individual ranking, Chambers Europe and Chambers Global 2024: Capital Markets: Debts

"Monica Petersson is a real pleasure to work with; always proactive and spot-on with the key issues on deal. Her advice is pragmatic and commercial, and to the highest technical standard.''

''I think she is extremely competent and very detailed orientated. She never misses a single comma, and she is very good at advising us on what tactics we should use and what we should do''

''Monica Petersson has a deep knowledge of financial agreements and is a skilled negotiator. We always get quick responses''

 • Recommended lawyer, Legal 500 2024: Banking and Finance
Mer information mindre

Utbildning

 • LL.M., University of Illinois at Urbana-Champaign, USA, 1988
 • Ekonomexamen, Lunds universitet, 1987
 • Juristexamen, Lunds universitet, 1985
Mer information mindre