Hem / CMS Wistrand Advokater / Andreas Rönnheden
Porträtt avAndreas Rönnheden

Andreas Rönnheden

Partner
Advokat

Stockholm
CMS Wistrand
Regeringsgatan 65
111 56 Stockholm
Sweden
Språk Engelska, Svenska

Andreas Rönnheden är specialiserad inom kommersiella tvister och bolagsrätt. Han har omfattande erfarenhet av att biträda svenska och internationella klienter inom ett brett spektrum av kommersiella tvister i allmän domstol samt i svenska och internationella skiljeförfaranden. Andreas företräder klienter i alla faser av en tvist, från tidiga processlägesbedömningar och framställande av krav, till förlikningsförhandlingar och förfaranden inför domstolar och skiljenämnder.

Andreas Rönnheden har bred erfarenhet av tvister inom ett flertal olika branscher och rättsområden, bland annat avtalsrätt, bolagsrätt, försäkringsrätt, företagstransaktioner. Andreas har särskild expertis inom professionsansvar. Han har mycket stor erfarenhet av att företräda advokater och advokatbyråer, revisionsbyråer och revisorer och andra klienter som arbetar under professionsansvar samt i försäkringsrelaterade tvister. Han har även stor erfarenhet av tvister rörande VD- och styrelseansvar. Andreas arbetar även med regulatoriska ärenden och utredningar samt med processer i förvaltningsdomstol.

Andreas Rönnheden har medverkat flera i mål vid Högsta domstolen, bland annat NJA 2019 s. 978.

Andreas Rönnheden föreläser regelmässigt inom sina specialistområden och arrangerar även kurser. Andreas är rankad som ledande praktiker av internationellt erkända rankningsinstitut.

Andreas Rönnheden började på CMS Wistrand 2000.

Erfarenhet

 • Partner, Wistrand Advokatbyrå, 2007- 
 • Advokat, Wistrand Advokatbyrå, 2003-2007
 • Biträdande jurist, Wistrand Advokatbyrå, 2000-2003
 • Tingsnotarie, Stockholms tingsrätt, 1997-1999
Mer information mindre

Relevant erfarenhet

 • Ombud i svenska och internationella skiljeförfaranden rörande kommersiella avtal, aktieägaravtal, leverans av produkter och tjänster och företagsöverlåtelser.
 • Ombud i två av de tre största tvisterna under de senaste 20 åren rörande VD-, styrelse- och revisorsansvar.
 • Ombud i ett stort antal ytterligare tvister rörande VD-, styrelse- och revisorsansvar.
 • Ombud i ett stort antal tvister rörande professionsansvar, särskilt vad avser advokater.
 • Ombud för professionsutövare i disciplinära förfaranden.
Mer information mindre

Medlemskap och roller

 • Sveriges advokatsamfund, 2003
 • Swedish Arbitration Association (SAA) 
 • Swedish Insurance Association
Mer information mindre

Utmärkelser och rankningar

Andreas Rönnheden – best in class in professional indemnity related matters. Understands the business and the commercial decisions that may be more important than the legal matters. Perfect partner in strategic discussions.

Recommended Lawyer, Legal 500 2023: Dispute Resolution
Mer information mindre

Utbildning

 • Jur.kand., Lunds universitet, 1997
 • Juridikstudier, University of Edinburgh, 1996-1997
Mer information mindre