Feed

22/05/2024
Manuduksjon | Tings- og immaterialrett | Bergen
CMS Kluge har gleden av å invitere til manuduksjon i tings- og im­ma­te­rial­rett!22. mai inviterer advokat Erlend Aarli og advokat Camilla Heggø Olsen til ma­nu­duk­sjon!Te­ma­ene for manuduksjonen er to sentrale...
22/05/2024
Frokostseminar | Midlertidig forføyning i offentlige anskaffelser
CMS Kluge inviterer deg til frokostseminar om for­føy­nings­sa­ke­ne i offentlige anskaffelser. Hvorfor oppstår sakene, hvordan kan man unngå unødvendig saker, hva skjer underveis? Fungerer for­føy­nings­sa­ke­ne...
07/05/2024
Statsstøttenytt – hva skjer på støtteområdet?
Det kommer jevnlig avgjørelser, dommer, lovgivning og annet nytt innen stats­støtte­ret­tens verden. Mye av dette påvirker Norge. Samtidig er kildene ofte internasjonale, og det kan være krevende å...
02/05/2024
Ny lov om universiteter og høyskoler
Den nye universitets- og høyskoleloven trer i kraft 1. august 2024. Ar­beids­retts­av­de­lin­gen i CMS Kluge gir her en kortfattet oversikt over hvilke arbeidsrettslige endringer loven medfører. Loven innebærer...
29/04/2024
Webinar | CMS European M&A Study 2024
Join us for an insightful webinar discussing the latest findings from the CMS European M&A Study 2024!  Our webinar will have a distinct Nordic focus, featuring insights from CMS Kluge (Norway) and...
23/04/2024
Sanksjonene mot Russland innebærer nye krav til kontrakter ved eksport
Regjeringen har sluttet seg til EUs 12. og 13. sanksjonspakke mot Russland. Dette innebærer nok en innstramming av gjeldende sanksjoner. Et fokusområde for de nye reglene har vært å hindre omgåelse...
15/04/2024
Bruk av generelle miljøpåstander i markedsføring av fast fashion
Motegiganten Zalando skal innen 15. april 2024 fjerne misvisende påstander om bærekraft fra sine nettsider i hele EU/EØS-om­rå­det. Dette skjer etter at det norske For­bru­ker­til­sy­net tok initiativ til...
11/04/2024
Frokostseminar | Referanser som til­de­lings­kri­te­ri­um i offentlige anskaffelser
Velkommen til frokostseminar: Referanser som til­de­lings­kri­te­ri­um i offentlige anskaffelser  Lenke til digital deltagelse: https://event. cmskluge. live/of­fent­lige­an­skaf­fel­ser CMS Kluge har gleden av...
09/04/2024
Førdefjordsaken sendes til EFTA-domstolen
Følgende tekst er hentet fra Na­tur­vern­for­bun­det og Natur og Ungdom sin pressemelding, publisert på fjordsoksmalet. no. Pressemeldingen kan leses i sin helhet HER. Borgarting lagmannsrett har bestemt...
27/03/2024
Legal 500: CMS Kluge igjen topprangert i flere kategorier
The Legal 500 EMEA - 2024 edition er publisert, og CMS Kluge befester sin posisjon som et av Norges ledende advokatfirmaer. Vi er nok en gang rangert helt på topp (TIER 1) innen Construction og Public...
20/03/2024
Forslag om strengere regler for exit-skatt
Regjeringen la i dag frem et høringsnotat som foreslår en oppstamming av reglene om utflyttingsskatt (exit-skatt). Den viktigste endringen går ut på at utsettelse med innbetaling av fastsatt exit-skatt...
18/03/2024
CMS Kluges svenske partnere skifter i dag navn til CMS Wistrand
Det svenske for­ret­nings­ad­vo­kat­fir­ma­et Wistrand har i dag gått inn i CMS og er dermed blitt søsterselskap til CMS Kluge, som opplever vekst innen internasjonale oppdrag. I november i fjor of­fent­lig­gjor­de...