Feed

29/11/2023
Manuduksjon | Sivilprosess
Den 29. november inviterer Peter Hallsteinsen og Tuva Svare til manuduksjon i sivilprosess. Temaet for manuduksjonen er prosessuell preklusjon. Manuduksjonen vil blant annet ta for seg tvisteloven §...
09/11/2023
Manuduksjon | Offentlige anskaffelser
Den 9. november inviterer Anne Buan, Alf Amund Gulsvik og Elise Dyvi Huitfeldt til manuduksjon i offentlige an­skaf­fel­ser. Ma­nu­duk­sjo­nen vil ta for seg offentlig an­skaf­fel­ses­te­ma­er med utgangspunkt i...
17/10/2023
Digitale kurs i Statens Standardavtaler
CMS Kluge inviterer til digitale kurs i Statens Standardavtaler. Målgruppen for kursene er jurister og andre som arbeider med innkjøp og leveranser av IT-utstyr, programvare og tjenester. Du vil lære...
29/09/2023
Mo­der­ni­se­rings­di­rek­ti­vet trer i kraft 1. oktober
Den 1. oktober 2023 trer mo­der­ni­se­rings­di­rek­ti­vet i kraft i Norge.  Direktivet er ment å styrke forbrukervernet i EU, og innebærer en rekke endringer i norske lover og forskrifter. Endringene har et...
28/09/2023
Webinar | Arbeidsrett
CMS Kluge inviterer til webinar om aktuelle endringer i lov og forskrift innen ar­beids­rett.We­bi­na­ret gjennomføres di­gi­talt, tors­dag 28. september kl 08:30-09:30.Det siste året har det kommet en rekke...
27/09/2023
Kva­li­fi­ka­sjons­krav, minstekrav og kon­trakt­gjen­nom­fø­rings­krav
På hvilket tidspunkt må et minstekrav i krav­spe­si­fi­ka­sjo­nen være oppfylt? Et spørsmål som det burde være et klart svar på, men hvor praksis tidvis spriker og advokater har ulike syn. Ved å skille...
21/09/2023
Frokostseminar | Arbeidsrett
CMS Kluge Bergen inviterer til frokostseminar om aktuelle endringer i lov og forskrift, samt "høydepunktene" fra nyere rettspraksis.Det siste året har det kommet en rekke regelendringer på ar­beids­ret­tens...
18/09/2023
Manuduksjon | Obligasjonsrett
18. september inviterer Peter Hallsteinsen og Monica Reenskaug Johnsrud, sammen med Gyldendal, til manuduksjon i ob­li­ga­sjons­rett.Te­ma­et for manuduksjonen er lojalitetsplikt i kontraktsforhold - plikten...
15/09/2023
Fjordsøksmålet starter mandag 18.09
På mandag starter en historisk miljøsak. Na­tur­vern­for­bun­det og Natur og Ungdom har saksøkt staten for å stanse dumping av 170 millioner tonn gruveavfall i Førdefjorden.Et viktig mål for saksøkerne...
14/09/2023
Nye avklaringer fra tingretten om funksjonskrav til par­ke­rings­plas­ser
De siste årene har flere tvistesaker knyttet til par­ke­rings­plas­ser i garasjekjellere versert for domstolene. Temaet har også hatt en del media­opp­merk­som­het, gjerne fordi manglene ikke så enkelt kan...
13/09/2023
Fersk avgjørelse fra Høyesterett om foreldelse av pensjonskrav
7. september 2023 avsa Høyesterett dom i en sak som gjaldt et krav fra arbeidstaker om etterinnmelding i arbeidsgivers ytel­ses­pen­sjons­ord­ning. Høyesterett fastslo at kravet var foreldet. Det har lenge...
06/09/2023
Frokostmøte | KPA2018 del 2 - Innsigelser og hvordan innsigelser kan løses
Velkommen til frokostseminar i Bergen den 6. september! KPA2018 (kommuneplanens arealdel) gjelder i flere år til frem til den blir rullert. Hvordan kan vi innrette planprosessene innenfor gjeldende...