Feed

13/06/2024
Nye regler om in­for­ma­sjons­plikt ved aksjeutstedelse i noterte selskaper
Oslo Børs har med virkning fra 4. juli 2024 vedtatt å innføre ny in­for­ma­sjons­plikt ved utstedelse av nye aksjer i selskaper som er notert på Euronext Oslo Børs eller Euronext Expand. Formålet med...
04/06/2024
CMS Kluge bistår Brann med å anke UEFA-dom inn for idrettens øverste rettsinstans
To ganger det siste halvåret har UEFAs disiplinærorgan gitt Sportsklubben Brann bøter for budskap fra tribunen. Under en Champions League-kamp mellom Branns kvinnelag og SKN St. Pölten Frauen i Bergen...
03/06/2024
Pride – en menneskerett å kunne være den du er
Retten til å være den man er og elske den man vil, er ingen selvfølge. I juni markerer vi i CMS Kluge pride-måned med regnbuefarger og foredrag med Amnesty International Norge. Arbeidet med mangfold...
22/05/2024
Manuduksjon | Tings- og immaterialrett | Bergen
CMS Kluge har gleden av å invitere til manuduksjon i tings- og im­ma­te­rial­rett!22. mai inviterer advokat Erlend Aarli og advokat Camilla Heggø Olsen til ma­nu­duk­sjon!Te­ma­ene for manuduksjonen er to sentrale...
22/05/2024
Frokostseminar | Midlertidig forføyning i offentlige anskaffelser
Seminaret kan ses live ved å følge denne len­ken:htt­ps://event. cmskluge. live/mid­ler­ti­dig­for­foy­ning CMS Kluge inviterer deg til frokostseminar om for­føy­nings­sa­ke­ne i offentlige anskaffelser. Hvorfor...
07/05/2024
Statsstøttenytt – hva skjer på støtteområdet?
Det kommer jevnlig avgjørelser, dommer, lovgivning og annet nytt innen stats­støtte­ret­tens verden. Mye av dette påvirker Norge. Samtidig er kildene ofte internasjonale, og det kan være krevende å...
02/05/2024
Ny lov om universiteter og høyskoler
Den nye universitets- og høyskoleloven trer i kraft 1. august 2024. Ar­beids­retts­av­de­lin­gen i CMS Kluge gir her en kortfattet oversikt over hvilke arbeidsrettslige endringer loven medfører. Loven innebærer...
29/04/2024
Webinar | CMS European M&A Study 2024
Join us for an insightful webinar discussing the latest findings from the CMS European M&A Study 2024!  Our webinar will have a distinct Nordic focus, featuring insights from CMS Kluge (Norway) and...
23/04/2024
Sanksjonene mot Russland innebærer nye krav til kontrakter ved eksport
Regjeringen har sluttet seg til EUs 12. og 13. sanksjonspakke mot Russland. Dette innebærer nok en innstramming av gjeldende sanksjoner. Et fokusområde for de nye reglene har vært å hindre omgåelse...
15/04/2024
Bruk av generelle miljøpåstander i markedsføring av fast fashion
Motegiganten Zalando skal innen 15. april 2024 fjerne misvisende påstander om bærekraft fra sine nettsider i hele EU/EØS-om­rå­det. Dette skjer etter at det norske For­bru­ker­til­sy­net tok initiativ til...
11/04/2024
Frokostseminar | Referanser som til­de­lings­kri­te­ri­um i offentlige anskaffelser
Velkommen til frokostseminar: Referanser som til­de­lings­kri­te­ri­um i offentlige anskaffelser  Lenke til digital deltagelse: https://event. cmskluge. live/of­fent­lige­an­skaf­fel­ser CMS Kluge har gleden av...
09/04/2024
Førdefjordsaken sendes til EFTA-domstolen
Følgende tekst er hentet fra Na­tur­vern­for­bun­det og Natur og Ungdom sin pressemelding, publisert på fjordsoksmalet. no. Pressemeldingen kan leses i sin helhet HER. Borgarting lagmannsrett har bestemt...