Hem / Om CMS Wistrand

Om CMS Wistrand

Fakta och siffror

  • Etablerad 1999
  • Delägare > 1,250
  • Advokater > 5,800
  • Totalt antal anställda > 9,000
  • Länder 47
  • Städer närvarande 79
  • Kontor 84

Om oss

CMS är en internationell organisation av oberoende advokatbyråer med en framåtblickande syn. Med 84 kontor i över 47 länder och över 5800 jurister världen över kombinerar vi en stark förståelse för den lokala marknaden med ett globalt perspektiv. Det ger oss möjligheten att inte bara förutse framtiden, utan också forma den. 

I en värld där förändringarna accelerear och tekniken spelar en allt större roll i genomförandet av globala strategier, erbjuder vi tydliga och affärsinriktade råd. Vi hjälper klienter av alla storlekar att möta framtiden med självförtroende genom att sätta dina intressen och prioriteringar i centrum för vårt arbete. 

Våra jurister är experter inom sina respktive områden och har en oöverträffad detaljkännedom. Vår framtidsinriktade attityd genomsyrar allt vi gör, vilket gör att vi kan förutse utmaningar, öka tempot och utveckla innovativa lösningar. 

Vi är mångsidiga, stödjande och inkluderande. Vi tar vårt samhällsansvar på allvar och skapar en kultur där alla våra medarbetare kan maximisera sin potential och trivas. 

Om CMS Wistrand

CMS Wistrand är en av Sveriges ledande affärsjuridiska fullservicebyråer med 51 partners och över 220 medarbetare. Strategiskt placerade i Stockholm och Göteborg förstärker våra två kontor vår närvaro och tillgänglighet i Sverige. Wistrands historia började redan 1915 och har sedan dess fostrat ett stort antal jurister och haft en stark tillväxt. Med årtionden av erfarenhet och bred expertis har vi inte bara upprätthållit en robust närvaro i Sverige utan även etablerat en betydande position inom alla olika branschsektorer. 

Våra klienter är verksamma inom i stort sett alla branscher och omfattar ledande nationella och internationella företag, kommuner samt offentlig sektor. Våra jurister bistår med affärsjuridisk rådgivning inom samtliga rättsområden och branscher, vilket ger oss den kompetens och kapacitet som krävs för att skapa skräddarsydda lösningar som tillgodoser våra klienters behov och förväntningar. Med en stark förståelse för våra klienters intressen är vi dedikerade till att leverera juridiska lösningar som är anpassade efter varje klients unika behov. 

Med årtionden av juridisk expertis strävar vi efter kontinuerlig utveckling och innovativa tillvägagångssätt. CMS Wistrand erbjuder en djupgående förståelse för den lokala marknaden med ett globalt perspektiv. Vi skapar mervärde för våra klienter genom att kombinera branschkunskap och strategi med högkvalitativa juridiska kvalifikationer för varje unikt ärende. 

En Managing Partner som ansvarar för den dagliga driften av verksamheten utses på båda kontoren. Tillsammans utser de två kontoren en styrelse som hanterar strategiska frågor och som fastställer de övergripande riktlinjerna för byråns gemensamma aktiviteter. 

 

Detta säger våra klienter om oss

Wistrand understands their client’s business and manage complex cases extremely easily.

Client Feedback

Extremely professional, high working capacity, outstanding responsiveness, deep knowledge of financing, the industry, our business and transactions from all different and relevant angles.

Client Feedback

‘’Very practical approach, with direct communication. The team adopts an entrepreneurial view which involves always looking for solutions.’’

Client Feedback
Utmärkelser och rankningar

Utforska mer

Företagsvideo