Hem / Europa / Sweden / Skatterätt

Skatterätt

Skattemässig precision för ditt företags framgång – expertis i varje skattefråga.

CMS Wistrands skattegrupp är den största bland svenska advokatbyråer och erbjuder heltäckande hjälp till företag och deras ägare att hantera olika skattefrågor som uppstår i deras affärsverksamhet. Från löpande skatterådgivning till hantering av skatteprocesser spänner vår expertis även  över företagstransaktioner, finansiering, fastighetstransaktioner och omstruktureringar. Vi bistår kontinuerligt  klienter med att upprätta  företagsstrukturer, incitamentsprogram och planering inför generationsskiften..

Expertis i varje skattefråga

Med ett internationellt fokus på skatterätt omfattar våra tjänster gränsöverskridande M&A-transaktioner och investeringar, internprissättning samt etablering av svenska dotterbolag eller filialer för internationella koncerner. Vi biträder även klienter med  förvaltningsrättsliga skatteprocesser, t.ex. i samband med skattebeslut och skatterevisioner. Vi bistår våra klienter med rådgivning genom hela processen, från första kontakten i samband med  en skatterevision till under en eventuell domstolsprocess.

Vi ger råd inom områden som t.ex.:

 • Allmänna skattefrågor, inkluderande moms och arbetsgivaravgifter
 • Omorganisationer och struktureringsfrågor
 • Bolagsbildning samt etablering av svenska och utländska dotterbolag
 • M&A-transaktioner och investeringar
 • Fastighetstransaktioner
 • Kryptovalutor
 • Generationsskiften
 • Gränsöverskridande investeringar och samarbeten
 • Internprissättning (transfer pricing)
 • Skattefrågor avseendefinansieringslösningar
 • Incitamentsprogram
 • Skatterevisioner
 • Skatteprocesser och förhandsbeskedpreliminära beslut
 • M&A-försäkringar