Hem / CMS Wistrand Advokater / Angelica Ståhlbröst
Porträtt avANGELICA_STÅHLBRÖST_600.jpg

Angelica Ståhlbröst

Biträdande Jurist

Göteborg
CMS Wistrand
Mårten Krakowgatan 2
411 04 Göteborg
Sweden

Postadress

Box 11920
SE - 404 39 Göteborg
Sweden
Språk Engelska, Svenska

Angelica Ståhlbröst är biträdande jurist i CMS Wistrands arbetsgrupp för privatkapital och skatterätt. Angelica arbetar framförallt med svensk och internationell inkomstbeskattning. Angelica arbetar även i vår grupp inom privatkapital, med särskild inriktning mot ekonomisk familjerätt.

Professional Experience

  • Biträdande jurist, CMS Wistrand, 2022-
Mer information mindre

Utbildning

  • Juristexamen, Göteborgs universitet, 2022
Mer information mindre

Nyhetsflöde

16/10/2023
Portugal upphör som skatteparadis för pensionärer
Portugals regering har offentliggjort att den avser att avskaffa den så kallade ”NHR-re­gi­men”. Denna åtgärd kommer att få betydande skattemässiga konsekvenser bland annat för pensionärer som...
26/09/2023
Nytt förslag om utvidgade ex­pert­skat­te­reg­ler
I regeringens bud­get­pro­po­si­tion för 2024 föreslås det att utvidga ex­pert­skat­te­reg­ler­na till att gälla under högst sju år räknat från den dag vistelsen i Sverige påbörjades istället för att...
02/05/2023
Konferensresa ansågs skattepliktig
Kammarrätten i Sundsvall har i flera avgöranden den 17 mars 2023 fastslagit Skatteverkets ursprungliga beslut avseende för­måns­be­skatt­ning och skattetillägg kopplat till deltagande i en konferensresa...