Hem / CMS Wistrand Advokater / Christofer Wilpart
Porträtt avCHRISTOFER_WILPART_600.jpg

Christofer Wilpart

Advokat

Göteborg
CMS Wistrand
Mårten Krakowgatan 2
411 04 Göteborg
Sweden
Språk Svenska, Engelska

Christofer Wilpart är advokat i CMS Wistrands arbetsgrupp för tvistlösning och arbetar huvudsakligen med kommersiell tvistlösning i såväl domstol som i skiljeförfarande. Med tidigare erfarenhet från arbete vid domstol och som bolagsjurist på bank bidrar han med viktig expertis inom dessa områden.

Relevant Erfarehet:

Professional experience 

  • Advokat, CMS Wistrand, 2023-
  • Biträdande jurist, Wistrand Advokatbyrå, 2019-2023 
  • Tingsnotarie, Göteborgs tingsrätt, 2017-2019 
  • Bolagsjurist, Collector Bank AB, 2013-2017
Mer information mindre

Relevant erfarenhet

  • Biträtt en rad klienter inom tvistlösning, med fokus bland annat på fastighets- och hyresrelaterade frågor.
  • Erbjudit strategisk rådgivning angående juridiska utmaningar som uppstår på grund av tvister och meningsskiljaktigheter inom långvariga avtals- och affärsförhållanden.
  • Biträtt klienter vid avtals- och förlikningsförhandlingar; såväl inom ramen för tvistlösningsprocesser som utom rätta.
Mer information mindre

Medlemskap och roller

  • Sveriges advokatsamfund, 2023
Mer information mindre

Utbildning

  • Juristexamen, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, 2013
Mer information mindre

Expertis