Hem / CMS Wistrand Advokater / Emilia Ohlin
Porträtt avEMILIA_OHLIN_600.jpg

Emilia Ohlin

Advokat

Göteborg
CMS Wistrand
Mårten Krakowgatan 2
411 04 Göteborg
Sweden

Postadress

Box 11920
SE - 404 39 Göteborg
Sweden
Språk Engelska, Svenska

Emilia Ohlin är advokat i CMS Wistrands arbetsgrupp för miljö- och energi och är specialiserad på miljö- och energirätt, speciell fastighetsrätt och arbetsmiljörätt.

Emilia biträder klienter vid tillståndsprocesser och transaktioner avseende verksamheter som vindkraftsparker, vattenkraftsanläggningar, täkter och industrianläggningar. Emilia har erfarenhet av processer vid mark- och miljödomstolar, allmän domstol, länsstyrelser och kommunala myndigheter. Emilia företräder också arbetsgivare i olika arbetsmiljöfrågor.

Emilia har särskild erfarenhet av projektledning samt hantering och strukturering av stora mängder material i omfattande och komplexa projekt och processer.

Emilia har mångårig erfarenhet av att biträda klienter inom ett stort antal miljö- och energirättsliga frågor, med särskilt fokus på:

 • tillstånd till miljöfarlig verksamhet
 • förnybara energikällor (bland annat vattenkraft, vindkraft, solenergi och bioenergi)
 • due diligence och transaktioner avseende miljöfarlig verksamhet och vattenkraftsanläggningar
 • markåtkomst, expropriation och andra liknande frågor
 • förorenad mark
 • bygglov och detaljplaner
 • strandskydd
 • miljöskadestånd
 • avfallshantering
 • arbetsmiljöfrågor.

Professional experience

 • Advokat, CMS Wistrand, 2021-
 • Biträdande jurist, Wistrand Advokatbyrå, 2017-2021
Mer information mindre

Medlemskap och roller

 • Sveriges advokatsamfund, 2021
Mer information mindre

Utmärkelser och rankningar

 • Recommended Lawyer, Legal 500 2023: Environment
Mer information mindre

Utbildning

 • Juristexamen, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, 2017
Mer information mindre