Hem / CMS Wistrand Advokater / Fredrik Thor
Porträtt avFREDRIK_THOR_600.jpg

Fredrik Thor

Partner
Advokat

Stockholm
CMS Wistrand
Regeringsgatan 65
111 56 Stockholm
Sweden

Postadress

Box 7543
SE - 103 93 Stockholm
Sweden
Språk Svenska, Engelska

Fredrik Thor är specialiserad på insolvensrätt. Han har omfattande erfarenhet av hantering av obeståndssituationer och att bistå med rådgivning avseende rekonstruktion, borgenärsskydd samt andra juridiska frågor som uppkommer när ett företag befinner sig i ekonomiska svårigheter. Fredrik erhåller löpande uppdrag som konkursförvaltare, rekonstruktör och likvidator. Fredrik är rankad av internationellt erkända rankningsinstitut.

Erfarenhet

  • Partner, CMS Wistrand, 2019-
  • Advokat, Wistrand Advokatbyrå, 2015-2018
  • Biträdande jurist, Wistrand Advokatbyrå, 2010-2015
  • Tingsnotarie, Stockholms tingsrätt, 2009-2010
  • Notarie, Kronofogdemyndigheten, 2008-2009
Mer information mindre

Relevant erfarenhet

Förordnad konkursförvaltare för större konkurser såsom Gibson Brands Inc's svenska dotterbolag samt komponenttillverkaren AQ Segerström & Svensson AB som efter längre fortsatt drift med knappa 200 anställda såldes med gott resultat. 

Mer information mindre

Medlemskap och roller

  • Sveriges advokatsamfund, 2015
  • Restructuring and Bankruptcy Trustees’ Organization in Sweden (REKON)
  • Young Insolvency Lawyers
Mer information mindre

Utmärkelser och rankningar

  • Next Generation Partners, Legal 500 2024: Insolvency

Fredrik Thor has broad expert knowledge and applies a very pragmatic and commercial approach to insolvency advice. 

Mer information mindre

Utbildning

  • Jur. kand., Stockholms universitet, 2008
Mer information mindre

Nyhetsflöde

10/05/2024
Avoidance rights in Sweden
Through the proposed EU Directive on the harmonisation of certain aspects of insolvency law (COM/2022/702), the Commission aims to harmonise member states’ abilities to take avoidance actions for certain...