Hem / CMS Wistrand Advokater / Isabella Ossmer
Porträtt avISABELLA_OSSMER_600.jpg

Isabella Ossmer

Advokat

Stockholm
CMS Wistrand
Regeringsgatan 65
111 56 Stockholm
Sweden

Postadress

Box 7543
SE - 103 93 Stockholm
Sweden
Språk Svenska, Engelska

Isabella Ossmer är advokat i CMS Wistrands fastighetsgrupp och är specialiserad inom fastighets- och entreprenadrätt samt kommersiell hyresrätt. Isabella Ossmer biträder såväl nationella som internationella klienter inom samtliga typer av fastighetsrelaterade ärenden såsom transaktioner, fastighetsutveckling, exploatering, entreprenadrätt, kommersiell hyresrätt samt tillståndsfrågor. Isabella Ossmer bistår även med rådgivning i samband med fastighets-, entreprenad- och hyresrelaterade tvister.

Hon har tidigare erfarenhet från Fredersen Advokatbyrå och har genomfört notarietjänstgöring vid Kalmar tingsrätt samt arbetat som bolagsjurist.

Isabella Ossmer anslöt till CMS Wistrand 2020.

Erfarenhet

  • Senior Associate, CMS Wistrand, 2023-
  • Biträdande jurist, Wistrand Advokatbyrå, 2020-2023
  • Biträdande jurist, Fredersen Advokatbyrå, 2018-2019
  • Notarietjänstgöring, Kalmar tingsrätt, 2017-2018
  • Bolagsjurist, Resurs Holding AB, 2016-2017
Mer information mindre

Medlemskap och roller

  • Sveriges advokatsamfund, 2023
Mer information mindre

Utbildning

  • Jur. kand., Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, 2016
  • Juridikstudier, Université Toulouse 1 Capitole, 2014-2015
  • Studier inom internationella relationer och statsvetenskap, Toulouse Institute of Political Studies, 2014-2015
Mer information mindre

Nyhetsflöde

25/03/2024
CMS Wistrand har biträtt Sigtuna kommun i förvärv av 14 fastigheter
CMS Wistrand har framgångsrikt biträtt Sigtuna kommun i förvärvet av 14 fastigheter till ett betydande trans­ak­tions­vär­de på 785,3 miljoner kronor. Sigtuna kommun har tecknat avtal med Rikshem om att förvärva 14 fastigheter, som kommunen idag hyr och bedriver olika kärn­verk­sam­he­ter i. Trans­ak­tions­vär­det är 785,3 miljoner kronor. Sigtuna kommun är hyresgäst i samtliga av de 14 fastigheterna och använder lokalerna till förskola, skola, äldreboende och LSS-boende. Avtalet mellan Sigtuna kommun och Rikshem är påskrivet av båda parter. Om affären godkänns i kom­mun­full­mäk­ti­ge den 25 april får Sigtuna kommun tillträde till fastigheterna den 31 maj. CMS Wistrand har varit legal rådgivare genom advokaterna Jan Alexanderson och Isabella Ossmer.