Hem / CMS Wistrand Advokater / Justus Pettersson
Porträtt avJustus Pettersson

Justus Pettersson

Counsel
Advokat

Göteborg
CMS Wistrand
Mårten Krakowgatan 2
411 04 Göteborg
Sweden

Postadress

Box 11920
SE - 404 39 Göteborg
Sweden
Språk Engelska, Svenska

Justus Pettersson arbetar som counsel/advokat i CMS Wistrands arbetsgrupp för skatt och private clients.

Justus arbetar huvudsakligen med svenska och internationella företag, ägarledda bolag och privatpersoner med komplexa förmögenhetsstrukturer.

Professional Experience 

  • Counsel, CMS Wistrand, 2024-
  • Advokat, Wistrand Advokatbyrå, 2021-2023 
  • Biträdande jurist, Wistrand Advokatbyrå, 2016-2021
Mer information mindre

Relevant erfarenhet

  • Justus arbetar primärt med svenska och internationella skattefrågor med fokus på inkomstskatt inklusive beskattning av fastigheter och beskattning av kryptovalutor. Justus har även stor erfarenhet av beskattning av utländska truster och stiftelser.
  • Vidare erbjuder Justus rådgivning till familjer och privatpersoner med komplexa och internationella förmögenhetsstrukturer avseende generationsskifte, boutredning och förmögenhetshantering.
Mer information mindre

Medlemskap och roller

  • Sveriges advokatsamfund, 2021
Mer information mindre

Utbildning

  • Jur. kand., Uppsala universitet, 2016
Mer information mindre

Nyhetsflöde

06/05/2024
CMS Wistrand biträder vid försäljningen av Graniten Engineering AB
CMS Wistrand har biträtt säljaren i försäljningen av Graniten Engineering AB till XANO Automation AB, ett dotterbolag till XANO Industri AB (publ).
06/02/2024
Wistrand biträder säljaren i samband med försäljningen av A-Tooling Aktiebolag...
AGES Industri har förvärvat A-Tooling Aktiebolag från säl­ja­ren.A-Too­ling är verksamt som leverantör av verk­tygs­kom­po­nen­ter till verktygsmakare och företag verksamma inom plåt­be­ar­bet­ning, plast­formsprut­ning...
18/09/2023
Wistrand biträder Geelmuyden Kiese vid det strategiska förvärvet av Wikberg&Frisk
Wistrand har biträtt i samband med den skandinaviska kommunikation- och fullser­vice­by­rån Geelmuyden Kieses förvärv av den svenska PR-byrån Wikberg&Frisk AB. Geelmuyden Kiese är Skandinaviens...
03/05/2023
Ökat konsumentskydd för kryp­to­in­ve­ste­ring­ar
Den 20 april 2023 röstade EU-parlamentet om godkännande av den s.k MI­CA-för­ord­ning­en. MiCa, eller Markets in Crypto Assets, är en EU-rättsakt som tar sikte på införande av en EU-gemensam lagstiftning...
02/05/2023
Konferensresa ansågs skattepliktig
Kammarrätten i Sundsvall har i flera avgöranden den 17 mars 2023 fastslagit Skatteverkets ursprungliga beslut avseende för­måns­be­skatt­ning och skattetillägg kopplat till deltagande i en konferensresa...
03/03/2022
Deklarationsdags – detta ska du tänka på
Den 2 maj är sista datum för privatpersoner att lämna in sin in­komst­de­kla­ra­tion. Frågan är om det finns något särskilt att tänka på eller om det bara är att godkänna deklarationen via någon...
25/08/2021
Wistrand biträder vid försäljningen av Greencarrier Freight Services International...
Greencarrier AB och JAS Worldwide, en global leverantör av transport och lo­gistik­tjäns­ter med säte i Atlanta, USA, har ingått avtal om överlåtelse av Greencarrier Freight Services International...
09/07/2021
Wistrand biträder säljarna i samband med försäljningen av Jonab Anläggnings...
Wistrand har biträtt när säljarna ingått avtal om överlåtelse av samtliga aktier i Jonab Anläggnings AB till Infrea AB (publ). Slutförandet av transaktionen är villkorat av kon­kur­rensmyn­dig­he­tens...