Hem / CMS Wistrand Advokater / Lovisa Attesjö
Porträtt avLOVISA_ATTESJÖ_600.jpg

Lovisa Attesjö

Biträdande Jurist

Stockholm
CMS Wistrand
Regeringsgatan 65
111 56 Stockholm
Sweden

Postadress

Box 7543
SE - 103 93 Stockholm
Sweden
Språk Svenska, Engelska

Lovisa Attesjö är biträdande jurist i CMS Wistrands arbetsgrupp Corporate/M&A och är specialiserad inom M&A, bolagsrätt samt utländska direktinvesteringar. Hon besitter erfarenhet av att biträda klienter i samband med nationella och internationella transaktioner, allmänna bolagsrättsliga ärenden samt frågor relaterade till utländska direktinvesteringar.

Lovisa Attesjö anslöt sig till CMS Wistrand 2023.

Erfarenhet

  • Biträdande jurist, CMS Wistrand, 2023
Mer information mindre

Relevant erfarenhet

Tech-bolag | I samband med en gränsöverskridande transaktion biträdde Lovisa med att upprätta nödvändig dokumentation, stödja processer avseende transaktionen samt hanterade frågor relaterade till utländska direktinvesteringar.

Mjukvaruföretag | I samband med en gränsöverskridande transaktion biträdde Lovisa med due diligence samt att förbereda nödvändig dokumentation.

Mer information mindre

Utbildning

  • LL.M., Uppsala University, 2023
Mer information mindre

Nyhetsflöde

28/06/2024
CMS Wistrand advises Ös­ter­sjöstif­tel­sen on investment in Petbuddy Group
CMS Wistrand har biträtt Ös­ter­sjöstif­tel­sen vid en investering i Petbuddy Group. Investeringen har möjliggjort för Petbuddy Group att förvärva det brittiska bolaget Thrive Pet Foods. Petbuddy Group erbjuder högkvalitativa hus­djurs­pro­duk­ter och består, efter förvärvet, av nio företag.  Ös­ter­sjöstif­tel­sen bildades av den svenska regeringen 1994. Stiftelsen har till uppgift att stödja forskning, fors­kar­ut­bild­ning och akademisk infrastruktur med anknytning till Ös­ter­sjö­re­gi­o­nen och Östeuropa vid Södertörns hög­sko­la.  CMS Wistrands team bestod av Magnus Forssman, Amanda Espinasse och Lovisa Attesjö. 
27/03/2024
CMS Wistrand har biträtt säljarna i samband med försäljningen av AlexisHR...
AlexisHR är ett HRM-mjuk­va­ru­fö­re­tag som grundades 2019 med huvudkontor i Stockholm. På kort tid har AlexisHR byggt en modern och innovativ HCM-mjukvara som gör per­so­nal­ad­mi­nist­ra­tio­nen enkel och smidig. AlexisHR har kunder i Sverige, Norge, Nederländerna samt många andra europeiska länder. Simployer-kon­cer­nen har långvarig expertis inom HR-lösningar och vill genom förvärvet av AlexisHR förändra sättet HR-programvara används på och erbjuda nyskapande lösningar. CMS Wistrands team har huvudsakligen bestått av partner Louise Rodebjer och biträdande jurist Lovisa Attesjö.