Hem / CMS Wistrand Advokater / Rebecca Wärngren
Porträtt avREBECKA_WÄRNGREN_600.jpg

Rebecca Wärngren

Biträdande Jurist

Stockholm
CMS Wistrand
Regeringsgatan 65
111 56 Stockholm
Sweden

Postadress

Box 7543
SE - 103 93 Stockholm
Sweden
Språk Svenska, Engelska

Rebecca Wärngren är biträdande jurist på Wistrand Advokatbyrå i Stockholm, verksam inom två huvudområden: Tvistlösning och Arbetsrätt, pensioner & förmåner. Inom tvistlösningsgruppen hanterar Rebecca framförallt kommersiella tvister i såväl domstol som skiljeförfaranden. Arbete inom arbetsrätt, pensioner & förmåner innefattar hantering av arbetsrättsliga ärenden relaterade till företagsförvärv, fackliga förhandlingar och löpande rådgivning kring anställnings- och uppsägningsfrågor. Med tidigare erfarenhet från uppsatspraktik på arbetsgivarorganisationen Måleriföretagen i Sverige bidrar hon med viktig expertis inom dessa områden.

Professional experience

  • Biträdande jurist, CMS Wistrand, 2023 –
  • Uppsatspraktik, Måleriföretagen i Sverige, 2022
Mer information mindre

Utbildning

  • Juristexamen, Uppsala universitet, 2023
Mer information mindre