Hem / CMS Wistrand Advokater / Vilhelm Nyström
Porträtt avVILHELM_NYSTRÖM_600.jpg

Vilhelm Nyström

Partner
Advokat

Göteborg
CMS Wistrand
Mårten Krakowgatan 2
411 04 Göteborg
Sweden

Postadress

Box 11920
SE - 404 39 Göteborg
Sweden
Språk Engelska, Svenska

Vilhelm Nyström är partner på CMS Wistrand och har omfattande erfarenhet som transaktionsrådgivare och företräder regelbundet privata och publika bolag vid inhemska och gränsöverskridande företags- och fastighetstransaktioner, inbegripet investeringar och joint ventures. Vilhelm bistår även med rådgivning avseende kapitalanskaffningar, aktieägaravtal, ägarfrågor samt allmän bolagsrätt och kommersiella avtal.

Professional Experience

  • Partner, CMS Wistrand, 2015- 
  • Partner, Advokatfirman Delphi, 2008-2014 
  • Advokat, Advokatfirman Delphi, 2003-2008
  • Biträdande jurist, Advokatfirman Vinge, 2000-2003 
  • Tingsnotarie, Vänersborgs tingsrätt, 1999-2000
Mer information mindre

Medlemskap och roller

  • Sveriges advokatsamfund, 2004
Mer information mindre

Utmärkelser och rankningar

  • Recommended Lawyer, Legal 500 2024: Commercial, Corporate and M&A

Vilhelm Nyström is very business minded, focuses on what is important and knows exactly where to put in extra resources. He is also very available. 

Mer information mindre

Utbildning

  • Jur. kand., Lunds universitet, 1998
Mer information mindre

Nyhetsflöde

06/05/2024
CMS Wistrand biträder vid försäljningen av Graniten Engineering AB
CMS Wistrand har biträtt säljaren i försäljningen av Graniten Engineering AB till XANO Automation AB, ett dotterbolag till XANO Industri AB (publ).
16/10/2023
Wistrand biträder säljarna i samband med Brovikens investering i Agreat
Broviken har investerat i agre­at-kon­cer­nen, bestående av moderbolaget Agreat Holding Sweden AB och dess dotterbolag Agreat AB och Agreat Stockholm AB. Wistrand har biträtt säljarna av Agre­at-kon­cer­nen...
03/07/2023
Wistrand biträder ESS Hotel Group AB vid förvärv av Skönabäck
ESS Hotel Group AB (”ESS Group”) bedriver hotellverksamhet genom elva hotell med olika inriktningar runtom i Sverige, Norge och Danmark, däribland Falkenbergs Strandbad och Jacy’z Hotel & Resort...
27/04/2023
Wistrand biträder vid Burgsvik Groups förvärv av Wisby Hotel Group
Burgsvik Group har förvärvat majoriteten av aktierna i hotellkoncernen Wisby Hotel Group. I samband med affären har även re­stau­rang­bo­la­get Vinägergruppen och Hotell Villa Borgen förvärvats, som...
20/01/2023
Wistrand biträder vid försäljning av Bildepån (AB Varberg Bil-Depot) till...
Wistrand har biträtt KASSEJA Holding AB vid försäljning av AB Varberg Bil-Depot samt fas­tig­hets­bo­la­get KASSEJA AB till Finnvedens Bil AB respektive Liljedahl Group Fastighets AB. AB Varberg Bil-Depot...
25/08/2021
Wistrand biträder vid försäljningen av Greencarrier Freight Services International...
Greencarrier AB och JAS Worldwide, en global leverantör av transport och lo­gistik­tjäns­ter med säte i Atlanta, USA, har ingått avtal om överlåtelse av Greencarrier Freight Services International...
09/07/2021
Wistrand biträder säljarna i samband med försäljningen av Jonab Anläggnings...
Wistrand har biträtt när säljarna ingått avtal om överlåtelse av samtliga aktier i Jonab Anläggnings AB till Infrea AB (publ). Slutförandet av transaktionen är villkorat av kon­kur­rensmyn­dig­he­tens...