Home / Publications / AVG: What’s old

AVG: What’s old?

29/08/2017

Sinds vorig jaar staat de tekst van de Algemene verordening gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679;AVG) vast en weten we hoe de regels eruitzien die in 2018 in werking treden. Veel daarvan is inhoudelijk gelijk aan de nu geldende Privacyrichtlijn (Richtlijn 95/46/EG), waarop ook de huidige Nederlandse privacywet (Wet bescherming persoonsgegevens; Wbp) is gebaseerd. Als gevolg daarvan blijft veel van de tot nu toe gevormde juridische theorie en praktijk ook straks relevant – en is het nuttig om snel te kunnen schakelen tussen de vindplaatsen in AVG, Richtlijn 95/46 en de Wbp. Daarvoor is de bijgaande tabel als tool ontwikkeld.

Publication
Privacy_en_Informatie_2017_04_a.pdf
Download
PDF 299.4 kB

Authors

Hendrik Struik