Home / Publications / Davčni vidiki odpravnine v primeru odpovedi pogodbe...

Davčni vidiki odpravnine v primeru odpovedi pogodbe o zaposlitvi za določen čas

2014-08

S sprejemom novega Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1) v letu 2013 se je spremenila ureditev sklenitve pogodbe o zaposlitvi za določen čas. Kot ena glavnih prednosti za delavce je bila uvedena odpravnina v primeru prenehanja pogodbe o zaposlitvi za določen čas, če delavec pri istem delodajalcu ne nadaljuje z delom za nedoločen čas. Tudi ti delavci so tako skladno z veljavnim ZDR-1 upravičeni do odpravnine. Čeprav je od nove ureditve naokoli že skoraj leto, se v praksi še vedno pojavlja vprašanje obdavčitve odpravnine v primeru odpovedi pogodbe o zaposlitvi za določen čas.

Delavec je v primeru prenehanja pogodbe o zaposlitvi, sklenjene za določen čas enega leta ali manj, upravičen do odpravnine v višini 1/5 osnove, v primeru prenehanja pogodbe o zaposlitvi sklenjene za daljši čas, pa do odpravnine v višini 1/5 osnove povečane za sorazmerni del odpravnine za vsak mesec dela. Za razliko od odpravnine v primeru odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga in razloga nesposobnosti je bil sprva celoten znesek odpravnine v primeru prenehanja pogodbe o zaposlitvi za določen čas predmet prispevkov in davkov.

Navkljub sprejemu opisanih določb je bila tako šele s 1. januarjem 2014 sprejeta tudi sprememba Zakona o dohodnini, s katero je ta odpravnina, izplačana pod pogoji ZDR-1, prav tako postala neobdavčena. Odpravnina v primeru prenehanja pogodbe o zaposlitvi za določen čas je neobdavčena zgolj v višini zneska predvidenega po določbah ZDR-1 oz. največ do višine treh povprečnih mesečnih plač v Republiki Sloveniji. Kot velja tudi za odpravnino v primeru odpovedi pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas, je sicer mogoče izplačilo višje odpravnine, pri čemer pa se razlika med izplačanim in zakonsko določenim neobdavčenim zneskom obdavči.

Kot izhaja iz pojasnila Davčne uprave Republike Slovenije, št. 4210-4305/2014-1 z dne 25.4.2014, je v izogib izigravanju davčnih predpisov predvideno, da je neobdavčena zgolj prva odpravnina delavca pri določenem delodajalcu. Navedeno pomeni, da bo odpravnina zaradi prenehanja vsake naslednje pogodbe o zaposlitvi za določen čas pri istem delodajalcu ali delodajalcu, ki je s tem delodajalcem ali samim delojemalcem povezana oseba, obdavčena v celoti.