Home / Publications / Nova Kolektivna pogodba za dejavnost kovinskih materialov...

Nova Kolektivna pogodba za dejavnost kovinskih materialov in livarn Slovenije

2014-10

Sredi oktobra so predstavniki delodajalcev (Gospodarska zbornica Slovenije in Združenje delodajalcev Slovenije) in sindikati s področja kovinske in elektro industrije sklenili novo kolektivno pogodbo dejavnosti kovinskih materialov in livarn. Kolektivna pogodba je bila sklenjena za nedoločen čas, velja pa za vse delavce, ki so zaposleni pri članih podpisnikov in kateri kot glavno dejavnost opravljajo eno od dejavnosti proizvodnje kovin navedeno v kolektivni pogodbi.

Kolektivna pogodba se delno usklajuje z novim Zakonom o delovnih razmerjih, sprejetim sredi leta 2013, ter zato prinaša vrsto novosti in sprememb glede na staro kolektivno pogodbo iz leta 2006. Med drugim nova kolektivna pogodba od leta 2015 dalje zmanjšuje število dni letnega dopusta, na novo ureja možnost opravljanja pripravništva, omogoča dodatne primere za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas, dodaja nove primere in daljše trajanje instituta odreditve opravljanja drugega dela, skladno z novo zakonsko ureditvijo poenostavlja odpoved pogodbe o zaposlitvi, določa suspenz pogodbe za primer nezmožnosti za delo ugotovljene s strani pooblaščenega zdravnika medicine dela, spreminja dodatek na delovno dobo, saj slednjega veže na zadnjega delodajalca, ter spreminja zneske najnižjih osnovnih plač in regresa.