Hem / Europa / Sweden / Entreprenadrätt / Infrastruktur, Projekt & Relaterad finansiering

Infrastruktur, Projekt & Relaterad finansiering

Bygger grunden för framtidens infrastruktur

Tillbaka till Entreprenadrätt

Som sponsor, långivare eller organisation inom den offentliga sektorn är det av största vikt att hitta skickliga juridiska rådgivare för komplexa infrastruktur- och projektfinansieringstransaktioner. Oavsett om du därvid är engagerad i program för offentliga arbeten eller projekt i den privata sektorn i form av tex förnybar energi, transport, vägar, grön teknologi för  produktionsindustri, fastighets projekt (med eller utan värme- och energiåtervinning), hälsa och sjukvård, avfallshantering,  IT/telekom, skolor och idrottsanläggningar , hamnar, järnväg,  eller andra typer av projekt , står CMS Wistrand redo att ge den viktiga juridiska vägledning som du behöver.

Erfarna jurister för alla bygg- och infrastrukturprojekt

Under årens lopp har vi bidragit till många framgångsrika affärer inom de olika sektorerna och våra rådgivningstjänster omfattar både kommuner och den privata sektorn. Vi har juridisk expertis inom alla områden för infrastruktur, byggnation och finansiering och erbjuder vägledning för stora utvecklingsprojekt inom bl.a. förnybara energikällor, grön teknologi och för liknande samhällsviktiga projekt.

Vi säkerställer ett lyckat projekt

Samarbeta med CMS Wistrand för en gemensam juridisk strategi som säkerställer framgång och efterlevnad i varje skede av dina infrastruktursatsningar. Oavsett om du vill hantera komplexiteten i internationella transaktioner eller fokusera på den svenska marknaden är vårt team engagerat i att tillhandahålla skräddarsydda juridiska lösningar för dina unika behov.