Hem / CMS Wistrand Advokater / Fredrik Råsberg
Porträtt avFREDRIK_RÅSBERG_600.jpg

Fredrik Råsberg

Partner
Styrelseordförande, Stockholm
Advokat

Stockholm
CMS Wistrand
Regeringsgatan 65
111 56 Stockholm
Sweden

Postadress

Box 7543
SE - 103 93 Stockholm
Sweden
Språk Svenska, Engelska

Fredrik Råsberg är partner i CMS Wistrands fastighetsgrupp och är specialiserad inom fastighets- och finansieringsjuridik med särskilt fokus på fastighetstransaktioner. Med över 20 års erfarenhet har han omfattande expertis av att ge råd till fastighetsbolag angående både fastighetsrelaterade frågor samt rådgivning i samband med annan transaktionsrelaterad juridik, styrelse- och ledningsarbete samt andra ägarrelaterade frågor.

Fredrik Råsberg har framför allt lett projekt som involverar större transaktioner, finansieringar och joint ventures och representerar klienter inom fastighetsbranschen, inklusive noterade och onoterade fastighetsbolag samt finansiella institutioner. Han blir regelbundet anlitad för att hantera högprofilerade ärenden inom fastighetsjuridik och har ett högt förtroende inom detta område.

Han har omfattande erfarenhet också från att ha varit Managing Partner på Wistrand Advokatbyrå 2011-2022. 

Fredrik Råsberg anslöt till CMS Wistrand 2000.

Erfarenhet

  • Styrelseordförande, CMS Wistrand, 2022-
  • Managing Partner, Wistrand Advokatbyrå, 2011–2022
  • Partner, CMS Wistrand, 2008-
  • Advokat, Wistrand Advokatbyrå, 2006-2007
  • Biträdande jurist, Wistrand Advokatbyrå, 2000-2006
Mer information mindre

Relevant erfarenhet

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (SBB) | I samband med försäljning av fastigheter för ett överenskommet fastighetsvärde om 10 mdkr inom statlig infrastruktur till ett samägt bolag (50/50) med Kåpan tjänstepensionsförening.

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (SBB) | I samband med försäljning av 23 fastigheter i Finspångs kommun till Gladsheim Fastigheter AB. Fastigheterna har en total uthyrningsbar area om cirka 86 000 kvm, varav 74 procent utgörs av bostadsyta och resterande del av kommersiell yta. 

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (SBB) | I samband med försäljning av 50 procent i joint venture Svenska Myndighetsbyggnader till Kåpan Pensioner. 

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (SBB) | I samband med bildandet av ett nytt fristående bolag med fokus på bostadsfastigheter som delas ut till aktieägarna i SBB. 

Inlog Holding AB | I samband med försäljning av två nya logistikfastigheter till Blackrock med en total yta om 48.000 kvm; en i Eskilstuna (21.000 kvm) och en i Vaggeryd (27.000 kvm). 

Inlog Holding AB | I samband med försäljningen av en ny större logistikfastighet om 62.500 kvm i Norrköping till Blackrock. Hyresgäst i fastigheten är PostNord TPL.

Mer information mindre

Medlemskap och roller

  • Sveriges advokatsamfund, 2006
Mer information mindre

Utmärkelser och rankningar

  • Individual Ranking, Chambers Europe 2024: Real Estate

“Fredrik Råsberg has solid expertise in real estate legal matters, including the acquisition and sale of property portfolios.“
’’Fredrik has done a great job for us on real estate transactions.’’

  • Recommended Lawyer, Legal 500 2024: Real Estate

Fredrik Råsberg is always calm and knowledgeable and is an excellent lawyer.

Broad expertise and a great deal of commercial knowledge which reflects in how he is strategic, engaged and always one step ahead. Phenomenal leader internally at the firm, which reflects on his employees in their work and how they evolve.

  • Recommended Lawyer, Legal 500 2024: Commercial, Corporate and M&A

Fredrik Råsberg is always calm, knowledgeable and is an excellent lawyer.

Mer information mindre

Utbildning

  • Juristexamen, Stockholms universitet, 2000
Mer information mindre

Nyhetsflöde

18/03/2024
Wistrand har formellt blivit CMS Wistrand
Beslutet att bli en del av CMS, en av världens största advokatbyråer, togs för att framtidssäkra positionen som en av Sveriges ledande advokatbyråer och för att växa internationellt. CMS unika struktur säkerställer att CMS Wistrand kan fortsätta vara en självständig, starkt lokalt förankrad byrå för de svenska kunderna och samtidigt dra nytta av CMS:s globala expertis och nät­verk. ''Ef­fek­ti­va och väl­struk­tu­re­ra­de team över gränserna är av största vikt i dagens juridiska landskap. Det skapar värde för klienterna genom att minska friktionen i leveranser och påskynda processerna att köpa juridiska tjänster'', säger Maria Kosteska Fägerquist, sty­rel­se­ord­fö­ran­de i Gö­te­borg“Be­ty­dan­de tids- och kost­nads­be­spa­ring­ar uppnås för våra klienter genom att de kan dra nytta av unik juridisk kompetens över gränser, sektorer och praktikområden, som arbetar i strukturerade team med gemensamma värderingar och fokus."Inom CMS har vi möjligheten att ytterligare driva den innovation som är nödvändig för att forma framtidens juridiska tjänster.“Att vara framåtblickande innebär att proaktivt förutse utmaningar och driva innovation. Nu positionerar vi oss för att leverera lösningar som formar branschen och hjälper våra klienter att självsäkert navigera i det föränderliga landskapet”, säger Fredrik Råsberg, sty­rel­se­ord­fö­ran­de i Stock­holm. “Men vårt engagemang slutar inte med innovation. Att framgångsrikt styra ESG-agendan med fokus på kli­mat­för­änd­ring­ar och socialt ansvar är av stor betydelse för företag nu och framöver och som advokatbyrå har vi ett ansvar att hjälpa våra klienter att navigera rätt.''Nyheten om att Wistrand skulle bli en del av CMS publicerades för första gången i november 2023. För CMS var insteget i Sverige viktigt. "Att utveckla en stark nordisk plattform är viktigt eftersom våra klienter förväntar sig att vi ska stödja dem i stora affärsnav runt om i världen", säger Pi­er­re-Sé­basti­en Thill, CMS-ordförande. ”Vi har redan CMS Kluge-kontor i Bergen, Oslo och Stavanger. Nu med CMS Wistrand kan vi erbjuda våra kunder bred lokal expertis i Sverige, kombinerat med vår globala räckvidd.”
26/01/2024
Wistrand biträder Infrahubs och Catella vid försäljning av en lo­gistik­fas­tig­het
Wistrand har biträtt Infrahubs och Catella vid försäljningen av en lo­gistik­fas­tig­het om 31,500 kvm till den globala ka­pital­för­val­ta­ren Blackrock. Fastigheten, belägen söder om Jönköping, är för...