Hem / CMS Wistrand Advokater / Emilie Steen
Porträtt avEMILIE_STEEN_600.jpg

Emilie Steen

Partner
Advokat

Göteborg
CMS Wistrand
Mårten Krakowgatan 2
411 04 Göteborg
Sweden

Postadress

Box 11920
SE - 404 39 Göteborg
Sweden
Språk Svenska, Engelska

Emilie Steen är partner på CMS Wistrand och ger rådgivning inom miljö- och fastighetsjuridik. Hon specialiserar sig inom miljö- och energirätt samt speciell fastighetsrätt, med expertis inom förnybar energi, avfallsanläggningar, förorenad mark-, plan- och bygglovs- och andra exploateringsfrågor, fastighetsbildningsfrågor och tomträtt. Emilies praktik fokuserar på processer i mark- och miljödomstolarna, länsstyrelser, kommuner och Lantmäteriet samt på fastighetsförvärv och andra avtalsfrågor kopplat till fastigheter och exploatering.

Emilie Steen representerar en varierad klientel, inklusive större och mindre fastighetsbolag, energibolag, lantbruksverksamheter och bostadsrättsföreningar. Emilie Steen har tidigare erfarenhet från arbete på mark- och miljödomstol.

Emilie Steen anslöt sig till CMS Wistrand år 2012 och blev partner år 2019.

Professional experience

 • Partner, CMS Wistrand, 2019-
 • Advokat, Wistrand Advokatbyrå, 2014-2018
 • Biträdande jurist, Wistrand Advokatbyrå, 2012-2014
 • Beredningsjurist, Mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt, 2011
 • Tingsnotarie, Vänersborgs tingsrätt, 2009-2011
Mer information mindre

Relevant erfarenhet

 • Biträtt Sesol om energimarknadsregleringar och de avtal som krävs rörande försäljning av balanstjänster till energimarknader och transmissionsnätansvarig.
 • Biträtt ett bolag i ett överklagande angående klassificering av avfallshantering. Frågor om lagstiftningens definitioner av lagring, insamling och transport av avfall.
 • Ombud i ett stort antal tomträttsprocesser i mark- och miljödomstolar samt i Mark- och miljööverdomstolen och Högsta domstolen.
Mer information mindre

Medlemskap och roller

 • Sveriges advokatsamfund, 2014
Mer information mindre

Utmärkelser och rankningar

 • Recommended Lawyer, Legal 500 2024: Environment
 • Recommended Lawyer, Legal 500 2024: Energy
Mer information mindre

Utbildning

 • Jur. kand., Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, 2008
 • European Environmental Law, Uppsala universitet, 2011-2012
Mer information mindre

Nyhetsflöde

13/05/2024
Registrering av nyckelbiotoper – inte överklagbart
I tidigare artiklar har vi redogjort för den kontroversiella frågan om huruvida Skogsstyrelsens registrering av nyckelbiotoper utgör överklagbara för­valt­nings­be­slut eller inte. I grunden låg två...
16/06/2023
Uppdatering: Registrering av nyckelbiotoper - överklagbart eller inte över­klag­bart,...
I en artikel den 21 februari 2023 redogjorde vi för två domar från Kammarrätten i Göteborg där domstolen kommit fram till helt olika slutsatser beträffande om Skogsstyrelsens registrering av nyc­kel­bi­o­to­per...
21/02/2023
Registrering av nyckelbiotoper - överklagbart eller inte över­klag­bart,...
Frågan om Skogsstyrelsens registrering av nyckelbiotoper utgör ett överklagbart beslut har på sistone blivit högaktuell. Bara under de senaste månaderna har samma kammarrätt kommit fram till helt...