Hem / CMS Wistrand Advokater / Henrik Saalman
Porträtt avHENRIK_SAALMAN_600.jpg

Henrik Saalman

Partner
Advokat

Göteborg
CMS Wistrand
Mårten Krakowgatan 2
411 04 Göteborg
Sweden

Postadress

Box 11920
SE - 404 39 Göteborg
Sweden
Språk Engelska, Svenska

Henrik Saalman är partner på CMS Wistrand och arbetar huvudsakligen med företagsöverlåtelser och allmän bolagsrätt. Huvuddelen av hans rådgivning är transaktionsrelaterad och avser investeringar i, och överlåtelser av, företag i olika former. Henrik lämnar även löpande rådgivning avseende allmän bolagsrätt samt kommersiella avtal såsom aktieägaravtal, optionsprogram samt kommersiella hyresavtal.

Henrik Saalman biträder löpande inhemska och internationella företag och investerare och har bland annat stor erfarenhet av att lämna rådgivning i samband med venture capital transaktioner.

Henrik Saalman anslöt till CMS Wistrand år 2009 och blev partner på CMS Wistrand år 2019.

Professional experience 

  • Partner, CMS Wistrand, 2019-
  • Advokat, Wistrand Advokatbyrå, 2012-2018
  • Biträdande jurist, Wistrand Advokatbyrå, 2009-2012 
  • Internprissättning, PwC, 2007-2009
  • Tingsnotarie, Alingsås tingsrätt, 2006-2007
Mer information mindre

Medlemskap och roller

  • Sveriges advokatsamfund, 2012
Mer information mindre

Utbildning

  • Jur. kand., Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, 2006
  • Università Commerciale Luigi Bocconi, 2005
Mer information mindre

Nyhetsflöde

27/02/2024
New legislation on foreign direct investment screening in Sweden applies...
The new Foreign Direct Investment Screening Act (Sw: lag (2023:560) om granskning av utländska di­rek­tin­ve­ste­ring­ar) applies in Sweden from 1 December 2023. The act covers a broad range of businesses...
13/09/2023
Ny lagstiftning om granskning av utländska di­rek­tin­ve­ste­ring­ar – vilka...
Nationell säkerhet är en fråga som har varit föremål för re­gle­rings­åt­gär­der på både EU-nivå och i Sverige de senaste åren. Sedan 2018 gäller (den nya) sä­ker­hets­skydds­la­gen som innehåller...