Hem / CMS Wistrand Advokater / Johan Linder Säverman
Porträtt avJOHAN_LINDER_SÄVERMAN_600.jpg

Johan Linder Säverman

Counsel
Advokat

Stockholm
CMS Wistrand
Regeringsgatan 65
111 56 Stockholm
Sweden

Postadress

Box 7543
SE - 103 93 Stockholm
Sweden
Språk Svenska, Engelska

Johan Linder Säverman, advokat, ingår i CMS Wistrands arbetsgrupp för skatterätt men är högt specialiserad – utöver i skatterätt – även inom upphandlingsrätt, allmän förvaltningsrätt samt förvaltningsprocessrätt. Med mer än 25 års erfarenhet från CMS Wistrand, förvaltningsdomstolar och Skatteverket, har han vunnit mycket omfattande erfarenhet och expertis bl.a. av att ge råd både till företag och privatpersoner, när det gäller sådant som t.ex. tvister med Skatteverket och upphandlande myndigheter samt andra tvister av offentligrättslig natur.

Johan Linder Säverman har erfarenhet av processer inom ovan nämnda områden från Högsta förvaltningsdomstolen, Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna och EU-domstolen samt på övriga nivåer i det svenska förvaltningsförfarandet. Han blir regelbundet utsedd för att hantera högprofilerade fall på dessa områden och har ett högt förtroende inom dessa.

Johan Linder Säverman har omfattande erfarenhet från tidigare positioner som skatteintendent i Skatteverket och som domare i Kammarrätten i Stockholm och förvaltningsrätterna i Uppsala och Stockholm.

Positiv feedback från klienter framhäver särskilt Johan Linder Sävermans juridiska expertis och förmåga att strukturera omfattande och komplexa utredningar samt snabba juridiska rådgivning.

Johan Linder Säverman har erhållit erkännande bl.a. som “Recommended Lawyer”, Legal 500 2023: Tax.

Johan Linder Säverman anslöt sig till CMS Wistrand år 2010 och antogs som medlem av Advokatsamfundet år 2013.

Erfarenhet

 • Specialist Counsel, CMS Wistrand, 2018-
 • Advokat, Wistrand Advokatbyrå, 2013-2017
 • Biträdande jurist, Wistrand Advokatbyrå, 2010-2013
 • Assessor, Kammarrätten i Stockholm, 2010
 • Länsrättsfiskal, Länsrätterna i Uppsala och Stockholm, 2007-2009
 • Kammarrättsfiskal, Kammarrätten i Stockholm 2006-2007
 • Föredragande, Länsrätten i Linköping, 2005-2006
 • Processförare och skatteintendent, Skatteverket, 2001-2005
 • Notarie, Länsrätten i Linköping, 1999-2001
Mer information mindre

Relevant erfarenhet

Flera processer i Högsta förvaltningsdomstolen avseende bl.a. mål om inkomstskatt, sociala avgifter, skatterättsligt företrädaransvar, läkemedelsförmåner och offentlig upphandling.

Flera processer i Europadomstolen och EU-domstolen i mål om skattetillägg och offentlig upphandling. 

Mer information mindre

Medlemskap och roller

 • Sveriges advokatsamfund, 2013
 • International Fiscal Association (IFA)
Mer information mindre

Utmärkelser och rankningar

 • Recommended Lawyer, Legal 500 2024: Tax
Mer information mindre

Utbildning

 • Statsvetenskap, Örebro universitet, 1999
 • Jur. kand., Stockholms universitet, 1998
Mer information mindre

Nyhetsflöde

05/06/2024
3:12-utredningen – Förslag om nya regler för fåmansföretag
Regeringen beslutade den 25 maj 2022 att tillsätta en kommitté för att utreda reglerna för utdelning och kapitalvinst på andelar i fåmansföretag, de s.k. 3:12-reglerna. Kommitténs uppdrag var...
25/03/2024
Beskattning av dis­po­si­tions­möj­lig­het
Högsta för­valt­nings­dom­sto­len (nedan HFD) har i mål från den 20 mars 2024 (mål nr 3892-23) gjort flera principiella uttalanden om beskattning utifrån möjligheten att disponera över en vara eller...
26/01/2024
CMS Expert Guide to Mastering OECD's Pillar Two in Sweden
1. Has there been a formal indication of the intention to implement Pillar Two/GloBE rules? Yes. 2. What is the implementation status of Pillar Two/GloBE rules? 7 February 2023: issuance of a Partial...
Jämförbar
13/10/2023
CMS Expert Guide: Right Bidding vs Bid Rigging in Sweden
1. Which legislation regulates: (i) the bidding process; and (ii) bid rigging in your country? Please provide brief details. The bidding process in public procurements is regulated by four different laws...
Jämförbar
21/09/2023
Beskattning av utdelning från fåmansföretag
I artikeln diskuteras två olika fall som prövats av för­valt­nings­dom­sto­lar­na under senare tid, som båda rört frågan om be­skatt­nings­tid­punk­ten för utdelning från fåmansföretag. För­valt­nings­rätt...
16/08/2023
Beskattning av kapitalvinst på fastigheter och bostadsrätter
Om en fysisk person säljer en fastighet eller bostadsrätt kan en eventuell vinst beskattas på principiellt tre olika sätt. Om tillgången är en s.k. privatbostad (vilket bl.a. förutsätter att egendomen...
28/04/2023
Be­skatt­nings­tid­punk­ten för utdelning från utländskt fåmansföretag
Högsta för­valt­nings­dom­sto­len har i en dom den 26 april 2023 (mål nr 7394-21 m. fl.) prövat en fråga om be­skatt­nings­tid­punk­ten för en utdelning från ett utländskt fåmansföretag. Bakgrunden till...
19/04/2023
Ingen vägledning ges om det s.k. hyresundantaget
Avtal om hyra av fastighet har uttryckligen undantagits från tillämp­nings­om­rå­det för lagen om offentlig upphandling (3 kap. 19 §). Den närmare innebörden av detta s.k. hyresundantag och hur lagen...