Hem / CMS Wistrand Advokater / Lars-Olof Svensson
Porträtt avLars-Olof Svensson

Lars-Olof Svensson

Senior Counsel
Advokat

Stockholm
CMS Wistrand
Regeringsgatan 65
111 56 Stockholm
Sweden

Postadress

Box 7543
SE - 103 93 Stockholm
Sweden
Språk Svenska, Engelska

Lars-Olof Svensson är senior associate på CMS Wistrands arbetsgrupp Tvistlösning och är specialiserad på insolvens, försäkring och skiljeförfarande, där han presenterade sin masteruppsats vid Universidade de Lisboa i maj 2022, Remote Hearings in International Arbitration and Due Process or the Right to be Heard. Med 42 års erfarenhet har han omfattande erfarenhet av rådgivning till fondförvaltare, private equity-företag, försäkrings- och återförsäkringsbolag, multinationella telekomföretag, stålindustrin, revisionsbyråer samt fastighetsägare och fastighetsutvecklare inom affärsjuridik, inklusive fusioner och förvärv samt kommersiella tvister och skiljeförfaranden.

Lars-Olof Svensson har bland annat lett avvecklingen av Svenska Kredit, det största insolvensärendet i Sverige med utmätning av fastigheter som ställts som säkerhet och skadereglering av återförsäkringsfordringar på flera 100 miljoner euro och företräder ett brett spektrum av klienter, däribland banker, försäkrings- och återförsäkringsbolag.

Han har en lång tidigare erfarenhet och har haft befattningar från Associate till Senior Associate och Partner på olika advokatbyråer, inklusive Tisells advokatbyrå och Sten Lindskogs advokatbyrå samt CMS Rui Pena & Arnaut i Lissabon.

Lars-Olof Svensson har dessutom bidragit till den juridiska utbildningen genom gästföreläsningar vid Handelshögskolan i Stockholm om omstruktureringar och vid Stockholms universitet, Juridiska fakulteten, om civilprocessrätt.  Han har tre rapporterade mål från Högsta domstolen, NJA 1987 s.535, NJA 2005 s.443 och NJA 2016 s.609. Han har författat publicerade artiklar om försäkringsrätt.

Lars-Olof Svensson började på CMS Wistrand 2000.

Professional experience

 • Advokat, CMS Wistrand, 2022- 
 • Senior Consultant och EU-advokat, CMS Rui Pena&Arnaut, Lissabon, 2017 – 2022
 • Partner, Wistrand Advokatbyrå, 2000 – 2016
 • Partner, Tisell Advokatbyrå, 1989 – 2000
 • Advokat, Tisell Advokatbyrå, 1986 – 1989
 • Advokat, Sten Lindskog Advokatbyrå, 1985
 • Biträdande Jurist, Sten Lindskog Advokatbyrå, 1982-1985.
Mer information mindre

Relevant erfarenhet

 • Konkursförvaltare i Svenska Kredit, kreditförsäkrare och återförsäkrare. Ombesörjde avveckling av ett stort antal fastigheter som hölls som säkerhet och omstrukturering och fastighetsägare, och skadereglering i miljontals euro med försäkringstagare och insamling av återförsäkrares andel av förluster.
 • Administratör i SalusAnsvar Sak, ett skadeförsäkringsbolag. Skadereglering av 1 200 skador (personskador, yrkesansvar och egendomsskador) och inkassering av återförsäkrares andel av förlusterna.
 • Ombud i skiljeförfarande för nordiskt tungmekaniskt verkstadsföretag inom sjöfartsindustrin mot amerikanskt multinationellt företag avseende defekta svetsar i gensetsar. Skiljenämnden dömde till klientens fördel.
 • Ombud i skiljeförfarande för nordisk tillverkare av en vindtunnel för ett europeiskt försvarsministerium. Fråga om det var överenskommet att tunneln skulle ha stressavlastats. Skiljenämnden dömde till klientens fördel.
 • Ombud i skiljeförfarande för ett nordiskt telekomföretag mot försäkringsgivare angående tolkning av klausul om periodförlängning i en försäkring mot elektriska magnetfält. Skiljenämnden dömde till klientens fördel.
 • Juridisk rådgivare åt en nordisk telekomindustri i ett skaderegleringsärende om 100 miljoner euro avseende en avbrottsförsäkring för underleverantörer. Försäkringsgivaren accepterade klientens utredning av orsakssamband och förluster och fick full ersättning.
 • Juridisk rådgivare till svenska ägare som avyttrade samtliga aktier i rysk detaljhandel inom modebranschen.
Mer information mindre

Medlemskap och roller

 • Advokatsamfundet, 1985-
 • Svenska Sjörättsföreningen
 • Försäkringsjuridiska föreningen
Mer information mindre

Utmärkelser och rankningar

 • Chambers Global and Chambers Europe – Dispute resolution, 2014:
  “Lars-Olof Svensson impresses sources with his experience in the area and his “understanding of how arbitrations work, both domestically and internationally.”
 • Chambers Europe – Dispute resolution, 2015:
  “Lars-Olof Svensson is noted by sources for his skills on cross-border litigation and arbitration, and is described as ‘thoughtful and measured.’.”
 • Chambers Europe – Dispute resolution, 2016:
  “According to sources, Lars-Olof Svensson is “well known for his knowledge of bankruptcy law.” He advises clients on disputes concerning distressed situations, including insolvency proceedings. His practice also encompasses liability and insurance cases.”
Mer information mindre

Utbildning

 • Mestrado em Direito e Prática Jurídica, Direito Comercial Internacional, Universidade de Lisboa 2022
 • Jur.kand., Lunds Universitet, 1979
Mer information mindre