Hem / CMS Wistrand Advokater / Louise Berlin
Porträtt avLOUISE_BERLIN_600.jpg

Louise Berlin

Advokat

Stockholm
CMS Wistrand
Regeringsgatan 65
111 56 Stockholm
Sweden

Postadress

Box 7543
SE - 103 93 Stockholm
Sweden
Språk Svenska, Engelska

Louise Berlin är advokat i CMS Wistrands arbetsgrupp Corporate & Commercial och är specialiserad inom aktiemarknadsrätt, bolagsrätt och företagsöverlåtelser. Hon besitter omfattande erfarenhet av att biträda svenska och internationella klienter i samband med kapitalanskaffningar, bolagsstämmor, börsnoteringar och företagsförvärv, med särskild inriktning på aktiemarknaden. Louise Berlin har huvudsakligen arbetat med ärenden/projekt i samband med bolag på den svenska börsen och andra handelsplattformar. Louise är även engagerad i ärenden relaterade till ESG och hållbarhet.

Hon har tidigare erfarenhet från andra advokatbyråer där hon har specialiserat sig inom aktiemarknad, bolagsrätt, företagsöverlåtelser och venture capital-investeringar. Därutöver har Louise erfarenhet från att ha jobbat inom den offentliga försvarssektorn.

Louise Berlin började på CMS Wistrand 2023.

Erfarenhet

  • Advokat, CMS Wistrand, 2023-
  • Advokat, Synch Advokat, 2022-2023
  • Advokat, Walthon Advokater, 2020-2022
  • Biträdande jurist, Walthon Advokater, 2018-2020
  • Biträdande jurist, Andulf Advokat, 2017
  • Tingsnotarie, Skellefteå tingsrätt, 2015-2017
  • Upphandlare och avtalsjurist, FMV och Försvarsmakten, 2012-2015
Mer information mindre

Relevant erfarenhet

Nordiskt Tech-bolag | I samband med ett offentligt uppköpserbjudande på ett bolag listat på First North var Louise ansvarig för projektledning av ärendet och samtliga processer relaterade till budet. 

Green Tech-bolag | Louise Berlin bistod bolaget genom hela processen vid flertalet företrädesemissioner, innefattande due diligence, prospektarbete, MAR-relaterade frågor och bolagsstyrning. 

Anonymt bolag | I samband med det strategiska förvärvet av tre bolag i syfte att stärka klientens position på marknaden, såväl som biträde vid säljarnas återinvestering i klientbolaget, som är noterat på First North.

Mer information mindre

Medlemskap och roller

  • Sveriges advokatsamfund, 2020
Mer information mindre

Utbildning

  • Jur. kand., Stockholms universitet 2011
Mer information mindre