Hem / CMS Wistrand Advokater / Nina Knobloch Blomqvist
Porträtt avNINA_KNOBLOCH_BLOMQVIST_600.jpg

Nina Knobloch Blomqvist

Biträdande Jurist

Göteborg
CMS Wistrand
Mårten Krakowgatan 2
411 04 Göteborg
Sweden

Postadress

Box 11920
SE - 404 39 Göteborg
Sweden
Språk Engelska, Svenska

Nina Knobloch Blomqvist är biträdande jurist i CMS Wistrands arbetsgrupp för miljö & energi och arbetar huvudsakligen med rådgivning i ärenden som avser miljö- och energirätt, plan- och byggfrågor och andra typer av speciell fastighetsrätt. Nina arbetar också med förvaltningsrätt och förvaltningsprocess. Med tidigare erfarenhet från bl.a. Mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt och Länsstyrelsen i Skåne län bidrar hon med viktig expertis inom dessa områden. Biträtt en rad klienter inom branscher som vindkraft, solkraft och förnybara bränslen med fokus på miljötillstånd, fastighetsfrågor och anknytande frågor i flertalet transaktioner m.m.

Erbjudit strategiska råd angående juridiska utmaningar som uppstår i samband med olika tillståndsprocesser. Biträtt i olika processer vid myndigheter och i domstol.

Professional Experience

  • Biträdande jurist, CMS Wistrand, 2022-
  • Länsassessor, Länsstyrelsen Skåne, 2022
  • Beredningsjurist, Mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt, 2018-2021
  • Notarietjänstgöring, Förvaltningsrätten i Växjö, 2016-2018
Mer information mindre

Utbildning

  • Juristexamen, Uppsala universitet, 2015
  • Pol. kand., Statskunskap, Uppsala universitet, 2011
Mer information mindre